För att skolan ska ge hjälp behövs ingen diagnos från hälso- och sjukvården kring dyslexi.

– Läs- och skrivsvårigheter är verkligen skolans område. Att läsa och skriva är grundredskap för fortsatt lärande, som man jobbar intensivt med de första tre åren i skolan. När man äger de verktygen går man vidare till fortsatt lärande. Äger man inte de verktygen blir skolan väldigt svår. Skolan har ett väldigt tydligt uppdrag att utreda de barn som har svårigheter att läsa och skriva, säger Tony Johansson.

Skolan ska enligt skollagen upptäcka barn som har läs- och skrivsvårigheter, utreda och sätta in åtgärder.

Däremot diagnosticerar aldrig skolan dyslexi. Om ett barn har omfattande läs- och skrivsvårigheter, eller om andra svårigheter som språkstörning misstänks, kan skolan skicka en remiss till logopedimottagningen, men det sker i så fall efter att skolan gjort sina egna grundläggande utredningar, enligt Tony Johansson.

Logopedimottagningen vid Skaraborgs sjukhus har för närvarande närmare 15 månaders väntetid för utredningar kring läs- och skrivsvårigheter.

– Det är inte så att något barn inte får stöd i skolan för att hälso- och sjukvården har köer för att utreda dyslexi. Då sköter inte skolan sin uppgift, säger Tony Johansson.

Ur ett skolperspektiv saknar en dyslexidiagnos betydelse för barn i de tidigare åren i grundskolan, menar Tony Johansson.

Annons

– Vi har vårt uppdrag, det ska vi utföra oavsett om sjukvården sätter diagnosen dyslexi eller inte. Däremot kan jag förstå förtvivlan hos föräldrar som inte får sitt barn utrett. Det skapar en oro i systemet och kring barnet som inte är så konstruktiv. Sedan hoppas och tror jag att den personal som finns runt barnen i skolan är så påläst i de här frågorna att den vet att det här är en fråga som skolan ska kunna hantera, vi ska kunna försäkra vårdnadshavare att vi gör läs- och skrivutredningar på skolan, säger Tony Johansson.

En diagnos påverkar enligt Tony Johansson sällan det stöd som skolan ger ett barn med läs- och skrivsvårigheter men han nämner att det kan påverka vilket stöd och vilka rättigheter barnet får i övriga samhället.