Skara Skolscen startades 1962. Sedan 2012 är det Folkuniversitetet som bedriver verksamheten.

Skolscenens utbildning klassas från och med i år som en förberedande konst- och kulturutbildning under Myndigheten för yrkeshögskoleutbildningar (MYh). Fram till i fjol hörde utbildningen till Skolverket.

Skara Skolscen får statsbidrag och tillsyn av MYh och är godkänd för fem nya intagningsomgångar av elever fram till och med år 2020.

— Det här känns som ytterligare ett erkännande att det är en bra utbildning, tycker Bo Westerholm, chef på Skara Skolscen:

— MYh ställer stora krav på dokumentation. Det är höga krav administrativt och jag gillar det, jag tycker det är bra.

Konst- och kulturutbildningar är en ny eftergymnasial utbildningsform i Sverige. Utbildningarna ska förbereda för vidare studier på konstnärliga högskolor, leda till ett yrke inom det konstnärliga eller kulturella området eller bidra till att bevara eller utveckla kulturarvet.

Att Skolscenen på Folkungagatan 5 i Skara nu tillhör dessa konst- och kulturutbildningar innebär dock ingen skillnad jämfört med tidigare sett till innehållet i själva utbildningen. Skolans inriktning är fortfarande att vara en förberedande scenisk utbildning över tre terminer.

Längre terminer

Däremot har längden på terminerna ändrats.

— De är två veckor längre nu (20 veckor istället för 18). Det är den stora skillnaden, berättar Westerholm.

Ämnena som ingår i utbildningen på Skara Skolscen är improvisation, scenframställning, rörelseteknik (omfattar även fäktning, mim, kontaktimprovisation, mask och yoga), sång, teaterhistoria, talteknik och röst, dans, repertoarkunskap och teaterproduktion.

— Det räcker att titta på vilken teater som helst, eller i dramaserier och filmer, så förstår man att många har gått på Skara Skolscen. Vi är en bra skola i förberedande scenisk utbildning. Vi har hög lärartäthet och kursplanerna är bra. Det gör att de får en fin utbildning och är redo att söka vidare. Vi förbereder dem verkligen på de krav som finns på professionella skådespelare. Dessutom finns vi i en liten stad där det inte finns mycket annat för eleverna att göra på kvällarna – då blir det teater, teater och åter teater, menar Bo Westerholm som påpekar att elevernas personliga utveckling är en viktig del av utbildningen:

— Vi slår oss inte till ro. Vi jobbar varje dag på att dels naturligtvis bli bättre och dels sprida information om skolan. Våra studerande, båda nuvarande och tidigare elever, är våra bästa ambassadörer. De pratar så varmt om skolan.

Improvisation och rörelse

Skara Skolscen kallar sig En liten jätte i svensk teater. Bo Westerholm anser att skolans betydelse i dag är minst lika stor som någonsin tidigare. Och han tror också att framtiden för skolan är ljus.

— Det här är ingen dagslända. Skolan har funnits i 53 år och är inne på 54:e året och det finns en orsak till det också. Det är kvalité på utbildningen, kommenterar skolchefen.

Annons

Skara Skolscen har dock haft en hel del ekonomiska problem. Hur den ekonomiska situationen för skolan ser ut i nuläget vill Westerholm inte gå in på, men han försäkrar att det inte finns någon risk för nedläggning.

Carl Erik Proft var mannen som startade Skara Skolscen 1962. Han använde sig av kunskaper han fått på en teaterskola i Strasbourg.

— Utbildningen då byggde mycket på improvisation, rörelse, mim och tal, berättar Westerholm och konstaterar att det fortfarande är grunden i undervisningen på Skolscenen.

En annan del av Skara Skolscens koncept sedan starten är att ta in få elever. Tanken med det är att ett mindre antal elever ger större resultat per elev. Som det ser ut nu går två klasser på skolan samtidigt och det är tolv elever i respektive klass.

Stort söktryck

— Vi hade 100 sökande sist, det var i maj förra året. Det är rekord på de senare åren, meddelar Westerholm som avslöjar att söktrycket är stort även i år och att det framöver kan finnas en anledning att ansöka om en utökning av antalet elevplatser till utbildningen:

— Det är nästa steg. Det vi ska titta på är att öka med någon plats eller två.

Länge var det kostnadsfritt att gå på skolan, men sedan ett antal år tillbaka får de antagna eleverna betala en avgift. I dag ligger avgiften på 25 000 kronor per elev och termin.

— Eleverna ansöker om merkostnadslån hos CSN, det gör de allihop och allihop beviljas. De betalar när de kommer ut i yrkeslivet. Eleverna kommer från alla bakgrunder och alla samhällsklasser. Majoriteten har gått estetisk utbildning på gymnasiet innan de kommer hit, oftast teaterinriktning, berättar Bo Westerholm.

Efter att ha varit elev på Skara Skolscen är det vanligt att man sedan söker till teaterhögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Luleå. Konkurrensen om platserna där är enorm, men varje år brukar det finnas tidigare Skaraelever bland de antagna. 2012 kan ha varit något av ett rekordår – var fjärde student som då blev antagen till teaterhögskolan hade en bakgrund på Skara Skolscen.

De senaste skolscenseleverna som kom in på teaterhögskolan var Andreas Ferrada Noli och Emil Roos-Lindberg, båda i Göteborg.

200 med teaterjobb

— Vi förbereder ju eleverna för högskolestudier, men det finns mer än en som gått här och gått ut i arbete direkt. Man kan starta en egen teatergrupp. Man kan börja jobba på en teater med kläddelen, rekvisita, scenografi eller ljud och ljus. Man kan jobba som lärare. Och sist var det David Lindström (känd från tv-serien Blå ögon) som gick en termin här och sedan fick han ett kanonjobb, menar Westerholm och tillägger att han inte får säga något om det hemliga skådespelaruppdrag som fick Lindström att hoppa av Skara Skolscen förra året.

Att studier på Skolscenen öppnar vägen för en karriär som skådespelare råder det ingen tvekan om – i dag har cirka 200 av skolans tidigare elever teater som sitt yrke.

En enkätundersökning bland före detta Skara Skolscen-elever gjordes av Skolverket för några år sedan. Undersökningen visade bland annat att 54 procent av de tidigare eleverna har kunnat försörja sig som skådespelare eller genom andra jobb inom teatern.

— Det är en hög siffra, kommenterar Westerholm nöjt.

Samtidigt är det en tuff bransch och det är inte alla som lyckas förverkliga sina skådespelardrömmar.

— Arbetslösheten är stor där ute. Det är så det ser ut. Men det de lär sig här har de nytta av hela livet vilket yrke de än väljer, anser Bo Westerholm.