Under årens gång har 6 träffar arrangerats i Berg, i Lerdala och i Böja eftersom konfirmationen för Billingens pastorat (Berg, Lerdala, Timmersdala och Böja) genomfördes i Bergs kyrka.

Första träffen, som riktades till sjundeklasselever i Berg Norra Folkskola samt 1950 års konfirmander, arrangerades 1985 i Bergs kyrka med avslutning på Flämslätts stiftsgård.

Annons

För årets träff ansvarade Kurt Andersson och Lars Gustavsson båda Lerdalaelever och nu var vi åter på Flämslätt som samlingsplats dit 8 elever samt skolelevernas, nu 92 åriga, lärarinna Britta Skäremo (Rödström) hade anslutits till.

Träffen startade med samling, innan kamratlunchen, för att kortfattat informera om vars och ens resa genom livet intill dags dato. Efter den rikliga och goda lunchen fortsatte samtalen om varierande händelser från skoltiden och dagsläget.

Ett rikligt uppslag om händelser var ständigt aktuellt under tiden som serverat kaffe inmundigades, bland annat påmindes vi om olika skolresor.

Resan 1943 till Falköping med besök på Mössebergs utsiktstorn och djurpark samt segelflyget på Ålleberg vilket var en stor upplevelse för oss landsortsungdomar. En annan skolresa genomfördes 1950 med tåg till Göteborg där Paddan, Liseberg och Sjöfartsmuseet var resans höjdpunkter. Vi konstaterade att det inte krävdes några större utsvävningar på den tiden.

Träffen avslutades med hälsning om trevlig sommar och god fortsättning. Kurt och Lars avtackades för arrangemanget med var sin handslöjdad tumrullare.

Intresse för ny träff var för tillfället inte aktuellt.