Varför sätta upp de gamla lamporna på nya stolpar på belysningen utmed Skaraborgsgatan förbi Viktoriaskolan? Då det är nya svarta överallt hela vägen och inte på de sista. Där sitter de gamla grå uppe.

Tycker det ser väldigt fult ut, borde det inte vara likadana? Tänker på att turister som kommer på besök i vår stad ska få ett första bra intryck. Borta vid gång och cykelbanorna på vägen mot Coop så finns det bara belysning på en sida, det borde finnas belysning på andra sidan också.

Annons

Om man varit smart så hade man tagit varannan lampa från den sidan där det finns många och satt över på den sida, där det inte finns några alls. Skulle sett bättre ut och samtidigt som det skulle göra stor nytta för oss som använder den sidan. Varför ska vi gå i mörker? Säkert de som känner sig rädda att gå där då det är kväll.

Belysning i Skara

Svar direkt

För att få en genomgående gestaltning på Skaraborgsgatan när det gäller belysningen så påbörjades arbetet på delen mellan järnvägsbron och Hagaborgsvägen i slutet på 2017, den delen ska givetvis få samma sorts armaturer som övriga delar. Nya armaturer beställdes i september men lång leveranstid innebar att dessa inte kunde levereras innan årsskiftet.

För att inte Skaraborgsgatan på detta avsnitt skulle vara helt mörk under en längre tid inklusive jul och nyår monterades de gamla armaturerna upp tillfälligt i väntan på de nya.

Vi har i dagarna fått materialet levererat och planerar att montera detta under februari. Självklart ska det se enhetligt och snyggt ut!

Mats Bäck

Avdelningschef Gata/Park