Eleverna har erhållit ett demokratistipendium via riksdagens stipendiefond, där stiftelsen Braathens fond finns, som förvaltas av riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen. För detta har Skaraeleverna jobbat med ett presentationsmaterial för demokrati och riksdagens internationella arbete i form av tal, bildpresentation samt en film. Eleverna fick själva på plats på Sveriges riksdag inför riksdagens ledamöter presentera sina arbeten. Därefter följde en diskussion med riksdagens ledamöter om demokratins utveckling samt ett möte med riksdagens talman Andreas Norlén. Eleverna hade också möjlighet att följa riksdagens arbete i bland annat plenisalen.

– Mycket glädjande att se vilket engagemang som elever visade för denna uppgift. Stipendiet är ett sätt att ytterligare öka samtalen kring demokratins historia, utveckling och framtida utmaningar, här hemma men också i det internationella arbetet som bland annat bedrivs av ledamöter i den interparlamentariska unionen, vilket är den parlamentariska dimensionen av FN med parlamentarisk diplomati, säger Cecilia Widegren (M), riksdagsledamot från Norra Vånga tillika president för den Interparlamentariska unionen.