Djäkne kommer ur ordet diakon vilket betyder lärjunge i lärdomsskolans högre klasser och syftar tillbaka i historien då den högre utbildningen endast fanns i kyrkans regi.

– Fram till 1641 då drottning Kristinas regering beslutade om att införa gymnasium i landet var det bara kyrkan som erbjöd utbildning vid dom- och katedralskolor. Beslut gjorde att utbildningen breddades, säger djäknen Barbro Olofsson.

Det var oftast barn till bättre bemedlade och barn till präster som blev djäknar.

– Många djäknar började studera vid 10-årsåldern. Flertalet av dem fortsatte sina studier och prästvigdes, andra fick arbete inom kyrkans ram, säger hon.

Det är oklart när de första djäknarna började utbildas i Skara. Brynolf som var biskop i Skara från 1278 till 1317 kallades innan utnämningen för ärkediakon. 1284 fanns det ett nationshus i Paris för gäststudenter från Skara. Sannolikt byggs en skola i samband med att domkapitlet i Skara grundas i början av 1200-talet.

– Kyrkan behövde ju utbilda präster, konstaterar Barbro.

Annons

Djäknarna studerade framförallt latin vilket var kyrkans språk, men även bland annat matematik, retorik och musik. De lärde sig att sjunga koraler något de hade god nytta av under studietiden.

– Djäknarna behövde dryga ut kassan. De gick runt i områden som de blev tilldelade för att tigga bröd och sovel, berättar Barbro om den så kallade djäknegången.

De medverkade med sång och ibland även med predikan i kyrkorna i sina tilldelade områden. Som tack fick de vad som kallades för offer, det vill säga pengar som togs upp genom kyrkan.

Skolhus

Det var biskopen som svarade för utbildningen av djäknarna till en början, men när antalet elever ökade undervisade även Skara domkyrkas präster. Lektorerna ingick i domkapitlet.

– Undervisningen skedde i domkyrkan och i skolhuset. Det var bara biskopen, prästerna och djäknarna som fick vara i domkyrkan fram till reformationen, säger Barbro Olofsson.

På 1200-talet byggdes skolhuset som låg där det idag är parkering mellan Krabbelund och stiftets kansli. Anders Eriksson "Sättarn" har märkt ut platsen med rektangulära stenar bland kullerstenarna. Skolhuset skadades under kriget på 1560-talet, men byggdes upp igen. Den fanns kvar till 1852. Då byggdes en ny skola för djäknarna på platsen där dagens Djäkneskola ligger. Det var ett gult stenhus och det var klart 1833.

– Den blev ganska fort för liten så den revs 1869 och den nuvarande Djäkneskolan invigdes 1871, berättar hon.

Idag är den en högstadieskola och det är eleverna som går gymnasiet på Katedralskolan som kallas för Skaradjäknar. Titeln lever kvar i Skara trots att kyrkan och skolan gick skiljda vägar i och med länsskolnämndernas tillkomst 1958. Domkapitlet hade då inte längre ansvar för folkskoleärenden vilken det haft fram tills dess, men bandet mellan skola och kyrka fanns kvar även efter det.