Det är sträckan mellan Cooprondellen och Posten som kommer att påverkas under perioden 5 november till 21 december. Under hösten kommer busshållplatserna vid Coop-rondellen att byggas om, skriver kommunen på sin hemsida.

Samtidigt kommer en ny gångpassage att byggas vid hållplatserna. När Skaraborgsgatan är avstängd kommer också farthindret mellan Coop-rondellen och post-rondellen att förbättras.

Sidoförflyttningen som var klar för ett drygt år sedan fick till en början kritik av chauffören som ansåg att det blev för trångt. Kommunen meddelade då att chikanerna gick att köra över, lösningen var smart sade stadsarkitekten.

Chikanerna beskrevs som smarta - de var överkörningsbara. Men det skulle visa sig att de inte höll särskilt länge.
Foto: Sandra Skeppar

Men det visade sig att dessa inte höll. Lösningen blev att de asfalterades och nu sa de alltså återigen åtgärdas.

Under arbetets gång kommer en vägbana i taget att vara avstängd på sträckan.

Den 5-23 november är den södra vägbanan mot centrum avstängd för trafik.

Den 26 november till den 21 december är den norra vägbanan från centrum avstängd för trafik.

Vägvisning finns för den avstängda vägbanan. Redan från den 29 oktober startar arbetet, men då är inte Skaraborgsgatan avstängd.

Annons

Läs också: