Arbetet med att rusta upp området kring den nya Viktoriaskolan har pågått hela sommaren. Rondellen och Skaraborgsgatan har snyggats till och fundament för nya belysning har satts upp.

Nu ska själva stolparna och lamporna installeras. Därför kommer Skaraborgsgatan mellan Katedralskolan och Viktoriaskolan att stängas av från måndag 14 augusti till tisdag 15 augusti.

Men det gäller bara trafik som färdas åt sydväst, in mot centrum. Gatan är fortfarande öppen för åkande som ska ta sig österut, mot Julaområdet och väg 49.

— Men framkomligheten blir begränsad, då körbanan blir lite smalare, förklarar Bo Hermansson, trafikingenjör vid Skara kommun.

Trafiken kommer att ledas om med orange skyltning via Hagaborgsvägen, Brunsbogatan, Källegata och Tullportagatan.

Under nästa vecka inleds också renoveringen av bron mellan Trädgårdsgatan och Drysvägen. Framkomligheten till Kråks herrgård, Fornbyn och Västergötlands museum kommer därför att vara begränsad under två veckor.