Måndag 21 oktober börjar ombyggnaden på nästa del av Skaraborgsgatan. Det handlar om delen mellan Gunnar Wennerbergsgatan och Posten som ska byggas om så den blir som resten av Skaraborgsgatan. Ombyggnaden sker i två etapper och den första etappen startar alltså på måndag. Då kan vägbanan vara avstängd, då får bilister följa orange vägvisning.

I den andra etappen byggs sträckan mellan Sven Hofsgatan och rondellen vid Posten om. Mellan de två etapperna kan det upplevas som att en mittrefug är konstigt placerad, informerar Skara kommun. Det kommer dock se bra ut när båda etapperna är klara.

Det som ska göras under ombyggnationen är dels ett byte av belysningen, som ska bli av samma typ som är på resten av Skaraborgsgatan. Man ska också öka trafiksäkerheten på gatan genom att smalna av den och göra cykelbanan mer åtskild med en grönytan mellan gatan och cykelbanan. Övergångsställena kommer också att tillgänglighetsanpassas.

Målet är att minska hastigheten, öka tillgängligheten samt göra det möjligt för mer bebyggelse i kvarteret Munin.

Relaterat: Ny del av Skaraborgsgatan ska byggas om
Relaterat: Ny lösning för Skaraborgsgatan
Relaterat: Skaraborgsgatans gångpassage måste byggas om – igen