Idag har finansminister Magdalena Andersson (S) fått presentera regeringens vårändringsbudget och vårpropositionen. De justeringar som gjorts mot höstens budget har mött reaktioner, bland annat har Företagarna kritiserat regeringen för att inte ha gjort tillräckligt för att underlätta företagandet och alliansen tycker att för lite har gjorts för att lyfta skolan.

Erik Ezelius välkomnar personligen särskilt satsningarna på polis och försvarsmakten, som riksdagen fattade beslut om redan i höstbudgeten. Han har själv ett förflutet inom försvaret och menar att det inte går att blunda för utvecklingen i omvärlden.

– Jag tycker det är klokt med satsningar på att stärka polisens arbete, korta vårdköerna och skapa möjligheter för fler unga att få sommarjobb, säger han.

Riksdagsledamot Erik Ezelius (S) tycker att regeringen (S, V och MP) lyckats sy ihop en bra vårbudget.

– I det stora hela ligger höstbudgeten från förra året fast. Skaraborgs kommuner får i budgeten för 2018 hundratals miljoner att dela på. Det blir också riktade satsningar bland annat på att ensamkommande barn ska kunna bo kvar i sina kommuner och på lärarlönelyftet.

Lärarlönelyftet är en del av höstbudgeten som antogs i höstas och justeras inte i vårändringsbudgeten. Den menar han är en viktig reform för att göra läraryrket mer attraktivt.

Han välkomnar kanske extra mycket satsningen på ungdomar.

Annons

– I min hemkommun Tidaholm har vi sedan tidigare fattat beslut om att garantera alla ungdomar som vill ett sommarjobb. Regeringens beslut om att satsa hundra miljoner på sommarjobb för ungdomar ser vi som ett kvitto på att vi tänkt rätt, säger Erik Ezelius.

Hur ser du på metoo-pengarna?

– Det är en konsekvens av det händelseförlopp som varit. Det har förekommit sexuella trakasserier i en chockerande omfattning inom politiken och många yrkesgrupper, nu senast inom Svenska Akademin. Så det är bra att man öronmärker pengar till det.

Han är också övertygad om att vi längre fram kommer se tillbaka på ett samhälle före och efter metoorörelsen och säger att vi då förhoppningsvis kommit fram till ett annat sätt att tänka kring jämställdhet mellan könen.

Regeringen ska främst satsa 400 miljoner på att korta väntetiderna i vården och öka tillgängligheten, 200 miljoner på utrustning till polisen och till att utreda sexualbrott, 200 miljoner på att ensamkommande barn ska kunna bo kvar i sina vistelsekommuner och 170 miljoner på ungdomar.

Enligt Marcus Oscarsson, politisk kommentator i TV4, är pensionärerna de riktiga vinnarna i regeringens vårbudget och bovarna och sexualbrottslingarna de stora förlorarna.

– I båda fallen är det samhället som är vinnare, säger han.