Enligt den nationella trygghetsundersökning som Brottsförebyggande Rådet, BRÅ, presenterat känner sig var tredje kvinna och 28 procent av männen stor oro för att utsättas för bostadsinbrott. Samtidigt uppger så många som 88 procent av kvinnorna att de har en uppfattning om att brottsutvecklingen har ökat kraftigt de senaste tre åren. Framför allt kvinnor känner oro för att vistas ute om kvällar av rädsla att bli utsatta för brott.

 Under 2016 drabbades 31 900 hushåll i Skaraborg av brott mot egendom. Över hälften uppger att de är ganska eller mycket missnöjda över polisens arbete gällande att klara upp brottet.

 Moderaterna presenterar det mest omfattande kriminalpolitiska programmet på över ett decennium. Det innehåller tre centrala delar 

Annons

  Reformer för fungerande polis, ett flertal straffskärpningar och åtgärder för att ta kontroll över utsatta områden.

  Lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika. Respekt för och tillit till rättsstaten är grunden för fungerande och demokratiskt samhälle. Vi ska därför inte se på när kriminella flyttar fram sina positioner. Utvecklingen går att vända. 

För det första. Sveriges poliser gör ett fantastiskt jobb, men de är för få och deras resurser räcker inte till. Bland europeiska länder har Sverige nästan lägst antal poliser i jämförelse med antalet invånare. Fler än tidigare lämnar polisyrket, löneutvecklingen är svag och brottsuppklaringen den lägsta på många år. Vi måste ha betydligt fler poliser. Vi föreslår 130 fler poliser i Skaraborg.

 För det andra. Ska en särskild gängbestämmelse för att stoppa de kriminella gängens framfart införas. För vissa brott som har samband med uppgörelser i kriminella grupperingar, ska upp till dubbla straff kunna utdömas. Straffen för grova vapenbrott ska skärpas och att fler vapenbrott ska betraktas som grova.

För det tredje måste straffen skärpas. Straff ska stå i proportion till brottens allvar. I dag är straffen för låga för vissa brottstyper, till exempel för bostadsinbrotten. Dessa brott innebär en stor integritetskränkning som ofta får allvarliga konsekvenser för de utsattas trygghet. Därför vill vi införa ett nytt brott, inbrottsstöld, med minimistraffet fängelse i ett år.

Moderaterna vill öka tryggheten och stärka polisen. Fler brott ska klaras upp och brott ska ge kännbara straff. Med vårt kriminalpolitiska program ser vi till så att tryggheten upprätthålls - i hela landet.

Cecilia Widegren (M)

riksdagsledamot Skaraborg