FN har utsett den 25 november till den internationella dagen för avskaffandet av mäns våld mot kvinnor. Syftet är att öka allmänhetens medvetenhet om problemet och öka politisk vilja och resurser för att förebygga och få ett slut på alla former av våld den här typen av i alla delar av världen.

– #metoo-kampanjen har satt ett fokus på de här frågorna och verkligen visat att problemen finns, konstaterar Monica Green.

Och även byggnaderna kommer alltså att lysa orange den här lördagen.

Operahuset i Sydney, Eiffeltornet, Empire State Building, Sfinxen, Holmenkollen, tele2Arena, Scandium, Hötorgsskraporna är några exempel på byggnader som lyser orange den 25/11 för att uppmärksamma våldet mot kvinnor.

– UN Women Skaraborg har uppmanat alla kommuner i Skaraborg att ta del av denna globala kampanj, berättar Monica Green.

I Skövde blir det Stadshuset, Rådhuset och Comerce som kommer att lysa orange i samband med Stad i ljus.

Våldet mot kvinnor får i år extra uppmärksamhet tack och UN Women har med hjälp av Emma Watson fått männen att ta större ansvar genom #heforshe.