Forskningsprojektet Ren luft, friskt liv är helt unikt i sitt slag, aldrig tidigare har en så stor och omfattande undersökning av inomhusluft gjorts i moderna småhus i Sverige. Bakom Ren luft, friskt liv står Lunds Tekniska Högskola (LTH) och PVF Yrke & Utbildning, ventilationsbranschens organisation för kompetensförsörjning, som sedan årsskiftet 2015/2016 mätt inomhusluften i Umeå och Jönköping. Nu går forskningsprojektet vidare till nya orter för att undersöka hur olika geografiska förutsättningar kan påverka inomhusluften. I Skara kommer fyra hus delta i undersökningen.

- Skara ger oss god insyn i inomhusluften i områden med inlandsklimat och dessutom får vi viktig information om luften i en mindre stad som kan vara intressant att jämföra med data från större städer, säger Hans Bagge, universitetslektor vid avdelningen för byggnadsfysik på LTH i ett pressmeddelande.

Under ett år kommer LTH att undersöka husens ventilationssystem samt mäta koldioxidhalt, temperatur och luftfuktighet. Övriga orter som ingår i studien är Piteå, Kiruna, Östersund, Sundsvall, Karlstad, Stockholm, Falun, Visby, Karlskrona, Hässleholm och Malmö. Resultatet väntas presenteras under 2019.

19 procent av svenskarna har problem med fukt och mögel. Inomhusluften i våra hem har stor påverkan på vår hälsa, skriver LTH. Fukt, luftföroreningar och material som avger farliga partiklar är exempel på faktorer som försämrar inomhusklimatet och påverkar hälsan negativt och kan ge upphov till astma, allergier och luftvägsirritationer. Enligt Folkhälsomyndighetens Miljörapport från 2017 uppger 19 procent av svenskarna att deras bostad visar tecken på fukt och mögel. Målet med forskningsprojektet Ren luft, friskt liv är att bli bättre på att konstruera miljömässigt hållbara bostäder som upprätthåller en bra luftkvalitet och bidrar till god hälsa för de boende.

Annons

- I förlängningen syftar projektet till att bidra till att minska vår klimatpåverkan. Byggsektorn strävar efter att kunna bygga hus som har låg klimatpåverkan utan att riskera att luften i husen försämras. Då krävs tillräcklig kunskap om hur byggnaderna påverkas av yttre omständigheter. Det här projektet tillför viktiga data om hus byggda de senaste tio åren, säger Hans Bagge i ett pressmeddelande.