Sveriges kommuner och landsting, SKL, mäter årligen kvaliteten i de svenska kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare. Undersökningen kallas Insikt och genomförs med en enkät som skickas ut till företagskunder som haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen under året.

171 kommuner av 290 deltog i den senaste undersökningen. Och den visar nu att det så kallade kundnöjdsindexet i Skara gått från 71 till 79 på ett år, uppger kommunen i ett pressmeddelande.

– I ranking innebär det ett rejält kliv från plats 86 till plats 15 på ett år. Störst är ökningen inom bygglov och markupplåtelse, säger näringslivschef Anna Sundbom.

Enligt pressmeddelandet har Skara under 2018 vässat sin hantering av ärenden som faller inom myndighetsutövningen.

– Och det är fantastiskt roligt att se att vårt förbättringsarbete har gett resultat så snabbt. Kommunens handläggare inom våra myndighetsområden har haft stort fokus på en god dialog i ärendehanteringen. Nu hoppas jag att vi kan fortsätta hålla denna höga nivå och till och med öka, fortsätter hon.

Vid all myndighetsutövning finns ett regelverk att förhålla sig till. Det är många olika intressen som ska samsas och det är inte självklart att alla blir nöjda, uppger Skara kommun i pressmeddelandet. Här menar man också att en god dialog kring förutsättningarna bidrar till ett bra företagsklimat.

Annons

Sex myndighetsområden ingår i undersökningen: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. För dessa områden ställs frågor kring sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

SKL