I sommar kommer Skara kommun att erbjuda både invånare och besökare gratis wifi på utvalda platser centrala Skara. Kommunen satsar på att utveckla den digitala tillgängligheten för Skaraborna vilket kommer att resultera i fria surfzoner kring domkyrkan och Stortorget under sommaren. Förhoppningen är att senare utöka surfzonerna. Vilanområdet står i så fall näst på tur.

– Genom att erbjuda fri surf i staden vill vi främja besöksnäringen. Men det är också ett självklart steg i utvecklingen av Skara som turiststad, säger kommunikationschefen Peter Blom i ett pressmeddelande.

För att få tillgång till den fria surfen krävs endast ett godkännande användarvillkoren som handlar främst om förhållningsregler och att inte göra något olagligt under tiden man surfar. Åtkomsten till den fria surfen gäller under fyra timmar. Därefter går det förlänga för att få tillgång till ytterligare data.

Efter sommaren kommer kommunen att göra en utvärdering och kartlägga vad som fungerat bra och vad som behöver utvecklas. Ett positivt utslag kan förhoppningsvis resultera i fler fria surfzoner på offentliga platser i kommunen.

– Till hösten kommer det att inledas en dialog med fastighetsägare och näringsliv om utvecklingen av fritt wifi, säger kommunikationschefen i samma pressmeddelande.

I dagsläget finns två accesspunkter som installerats för en kostnad på drygt 3000 kronor. Driftkostnaden för varje punkt beräknas bli omkring 2 600 kronor om året

Annons