Många lantbrukare är i stort behov av foder på grund av den ovanligt långa torkan. Länsstyrelsen har uppmanat markägare att skänka foder för att hjälpa bönderna, flera kommuner har också erbjudit sin hjälp. Nu hakar även Skara på.

- Precis som alla andra kommuner vill vi göra vad vi kan för att dra vårt strå till stacken, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

I Skara kommun har man i veckan inventerat kommunens ytor.

- Vi började jobba med det redan i måndags. Vi har inventerat vad i har i form av ytor som kan slås. Men Skara kommun har inte så mycket mark. Det lilla vi har slogs också i anslutning till midsommar. Men till andra skörden kan vi erbjuda foder från den lilla, lilla mark vi har, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

Gräset på de ytor som finns måste nu få växa till sig, innan det kan slås igen.

- Service- och teknik har kollat vilka ytor det handlar om, men Skara kommun har inte lika mycket biytor som exempelvis Götene har, säger kommunikationschefen Peter Blom.

I augusti kommer kommunen att gå ut med ytterligare information om hur de som behöver gräs kan gå in och boka foder till sina djur från kommunens mark.