Skara får sämst ranking av alla kommuner i Skaraborg när Svenskt näringsliv bedömer företagsklimatet. Det har aldrig hänt sedan 2001 när Svenskt näringsliv började med rankingen.

Ranking 2017 för Skaraborgs kommuner

Placering bland Sveriges 290 kommuner i Svenskt näringslivs rakning av företagsklimatet.

Grästo..

Ranking 2017 för Skaraborgs kommuner

Placering bland Sveriges 290 kommuner i Svenskt näringslivs rakning av företagsklimatet.

Grästorp 24

Essunga 40

Götene 43

Mariestad 48

Töreboda 67

Vara 81

Falköping 95

Karlsborg 112

Skövde 115

Hjo 146

Tibro 151

Tidaholm 158

Gullspång 162

Lidköping 176

Skara 188

Rankingen baseras till två tredjedelar på Svenskt näringslivs enkätundersökning bland företagare i Sverige. 31 300 företagare har svarat på enkäten, 1 500 i Skaraborg. Svarsfrekvensen är runt 50 procent.

Till en tredjedel baserar den sig på statistiska uppgifter om företagsfrågor inhämtade från SCB och UC.

Rankingen baserar sig till stor del på den undersökning bland medlemsföretag som Svenskt näringsliv gör årligen. Därtill inhämtas statistiska uppgifter om företagande i kommunerna.

Skara kommun tappar på de flesta enkätfrågor i undersökningen. Störst är tappen vad gäller frågorna om möjligheterna att hitta medarbetare med relevant kompetens samt kommunpolitikernas attityder.

Annons

I sitt fall har Skara sällskap av de två stora kommunerna Skövde och Lidköping. Samtliga dessa tre kommuner gör sina sämsta resultat någonsin.

— Det är tråkigt att kommunerna inte utvecklas i en annan riktning, säger Kristian Johansson.

Men bilden överlag i Skaraborg är ljusare.

— Flera kommuner går framåt, nio klättrar i rakning, fem faller, säger Kristian Johansson.

I Västra Götaland faller en majoritet bland de 49 kommunerna, men inte så i Skaraborg.

— Skaraborg går i rätt riktning, säger Kristian Johansson.

Dock faller Tibro flest placeringar i hela Västra Götaland. Det går bättre i norra Skaraborg. Gullspång gör den största ökningen i hela Västra Götaland, även om det är från en låg nivå. Mariestad får sin bästa ranking någonsin och tar sig in på topp 50 i Sverige.

Grästorp är med plats 24 bäst i Skaraborg. Falköping, Tidaholm och Götene går också framåt i rankingen i år.