Under lördagen samlades dryga 200 representanter från Västergötlands hembygdsföreningar för att hålla sin årliga stämma. I år hade man valt att träffas på Axevalla folkhögskola. Stämmoförhandlingarna leddes av Gillis Hellberg som betade av punkt för punkt med bravur. Valen var väl förberedda och ledde inte till några överraskningar. Det blev omval på alla poster.

Efter avslutade förhandlingar var det dags för utmärkelser. Priset för ”Årets hembygdsbok” gick i år till Ryda hembygdsförening för ”Rydaboken”. Till ”Årets hembygdsförening” valdes Skara Gille som fick mycket beröm för genomförandet av sitt 70-årsjubileum.

Åldermannen Tommy Kroon tog tillsammans med folkdräktsklädda Ann-Britt Molander-Johansson och Barbro Hassel emot utmärkelsen. Dagen efter är det en påtagligt nöjd ålderman som kommenterar utmärkelsen.

– Det är fantastiskt kul. Vi är otroligt glada och stolta över att just vi har gjort ett sådant avtryck och blivit framröstade bland alla 224 föreningarna, säger Tommy Kroon.

– Det innebär också att vi nomineras till utmärkelsen Årets hembygdsförening i hela Sverige som en av åtta föreningar totalt och som avgörs på riksstämman i Östersund om två veckor, tillägger han.

Utöver redan nämnda 70-årsjubiléum ser Kroon även Skara Gilles ständigt ökande medlemskader som ytterligare en viktig anledning till den fina utmärkelsen.

Annons

– I fjol hade vi jubileet men även normalt sett är vi en av de mest aktiva föreningarna. Och vi får hela tiden fler medlemmar. I fjol ökade vi med 126 personer och har i år redan fått in 30 nya medlemmar vilket sannolikt kommer att bli fler, säger Kroon.

Han påpekar vidare att ett ökande medlemsantal inte är ett mål i sig, men menar att det visar att föreningen är relevant.

– Det visar att vi är attraktiva och har ett intressant program. Och vi verkar också i en stad som är väl värd att visa upp, inte minst för oss själva som bor här, säger Tommy Kroon.

Efter jubileumsåret har 2019 börjat lite lagom lugnt för föreningen, som så här långt genomfört ett tiotal aktiviteter. Mer är dock att vänta, berättar Tommy och nämner ett par årsspecifika händelser utöver klassiker som sommarens stadsvandringar.

– Vi kommer att arrangera ett minneshållandet av branden 1719. Dessutom fyller Krönikebrunnen 80 år i år, vilket kommer att uppmärksammas. Och på något sätt kommer vi även att låta Skaraborna få ta del av att vi nu har fått den här utmärkelsen, säger Tommy Kroon.

I samband med lunchen gavs tillfälle att besöka Garnisonsmuseet. Därefter bjöds det på fyra intressanta seminarier.

Bland annat berättade Kent Friman om textilkonstnärinnan Agda Österberg och hennes tid på Axevalla folkhögskola och ”Tre bäckar”. Dessutom redogjorde Ola Wirtberg hur man i Norra Billings hembygdsförening har byggt upp ett Skogsmuseum med tillhörande naturstig.