Vartannat år genomför Fastighetsägarna en nationell undersökning om fastighetsägarklimatet i Sverige, alltså hur det är att äga och förvalta ett bostadsbestånd.

Enligt ett pressmeddelande om den senaste undersökningen kommer Skara ut som den bästa kommunen i Skaraborg, och på en plats som fjärde bäst i riket med ett indexvärde på 27, att jämföra med Ljungby på förstaplats med ett indexvärde på 34.

Vid den förra mätningen som gjordes 2017 hamnade Skara på ett indexvärde på 5.

Mäter nöjdhet

I undersökningen mäter man fastighetsägarnas nöjdhet med kommunens tjänster och kontakten med politiker och tjänstemän. I jämförelse med snittet i riket upplever fastighetsägarna i Skara sig mer än dubbelt så nöjda med handläggningstiderna i kommunen och hur planärenden sköts. Vidare anser fastighetsägarna att byggärenden sköts bättre än snittet i riket, liksom informationen från kommunen och kontakten med politiker och tjänstemän fungerar bättre.

– Under året har våra tjänstemän gjort ett otroligt bra jobb med att stärka servicen till Skaras fastighetsägare och näringsidkare, det är verkligen glädjande att se att det ger så tydliga resultat. Vi i den politiska ledningen är självklart också glada över att det lyfts att vår prioritering av utveckling i Skara slår igenom, säger kommunstyrelsens ordförande Ylva Pettersson i pressmeddelandet.

I en skaraborgsk jämförelse är Skara i topp, där Skövde kammar hem hälften så många poäng (13) och Lidköping på -9. För att nå upp till ett högre indexvärde krävs att det i kommunen finns goda förutsättningar att bedriva lönsam fastighetsverksamhet, att näringslivsklimatet är gynnsamt, att konkurrensen med allmännyttan sker på lika villkor och att det är en god investering att köpa fastigheter i kommunen, något Skara med råge lever upp till enligt undersökningen.

Annons

Att förstärka

För Skara kommun finns, trots topplaceringen, områden att förstärka för att hamna på prispallen. Bland annat pekar resultatet på att näringslivsklimatet, som är gott, ändå i jämförelse med riket är något sämre, liksom de allmänna kommunikationerna.

– Bostadsbranschen är stor och den här undersökningen visar att Skara är en kommun att räkna med, här är det lönsamt att äga fastigheter, att bo och leva. Det är många pusselbitar som ska ligga på plats för att bostadsmarknaden ska fungera optimalt i en kommun. Vi ser nu med glädje att vårt arbete med att ytterligare förbättra handläggningstiderna och kommunikationen kring plan- och byggärenden har gett utdelning och att våra fastighetsägare också märker våra ansträngningar, säger Gustaf Olsson, kommundirektör.

Topplistan Sverige

Ranking Kommun Index

1 Ljungby 34

2 Värnamo 31

3 Sundbyberg 28

..

Topplistan Sverige

Ranking Kommun Index

1 Ljungby 34

2 Värnamo 31

3 Sundbyberg 28

4 Skara 27

5 Motala 27

Källa: Fastighetsägarna

Fastighetsföretagarindex

Sammanfattande mått på förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet.

Bygger..

Fastighetsföretagarindex

Sammanfattande mått på förutsättningarna för att bedriva fastighetsverksamhet.

Bygger på enkäter och telefonintervjuer utförda av Demoskop.

Populationen är medlemmar i Fastighetsägarna. I årets undersökning har totalt 2 204 företagare i 65 kommuner deltagit.

I Skara deltog 19 företagare.

Undersökningen har genomförts sedan 2006. Sedan 2014 utförs den vartannat år.

Index baseras på 14 frågor. Ny indexberäkning i årets undersökning. Detta för att förenkla jämförelser över regioner.

Källa: Fastighetsägarna