Vet du mer? Tipsa oss! Maila: red.sklt@vgt.se Ring: 0511-770102
Tipsa

Konkursen omfattar djursjukhusets verksamheter i såväl Skara som på Axevalla travbana.

Historia av skulder

Skara Djursjukhus är ett av landets äldsta. Det drevs till och med 2004 av SLU, då Stiftels..

Historia av skulder

Skara Djursjukhus är ett av landets äldsta. Det drevs till och med 2004 av SLU, då Stiftelsen Blå Stjärnan tog över smådjursdelen och ATG hästdelen.

2011 gick Skara djursjukhus i konkurs under ägaren stiftelsen Blå Stjärnan. Samma år gick Anette Skoog in som ny ägare under namnet Skara djursjukhus AB.

I augusti 2013 gick det rykten om att djursjukhuset i Skara skulle stängas. Något som då tydligt förnekades av VD Anette Skoog.

Två månader senare i oktober 2013 kom dock konkursbeskedet. Verksamheten överläts då på det nystartade bolaget, Nya Skara djursjukhus AB där Anette Skoog också vad VD.

Bolaget skyllde då konkursen på gamla åtaganden från tidigare ägare men lovade att med det nya bolaget skulle man se en bibehållen ekonomisk stabilitet.

I slutet av juni 2015 var det dock dags igen. Med över två miljoner kronor i skulder, ansöker Nya Skara Djursjukhus om företagsrekonstruktion efter att man inte kunnat betala ut de anställdas löner.

I januari 2016 motsätter sig Skarbanken Skaraborg fortsatt rekonstruktion och Nya Skara Djursjukhus skickar in en konkursansökan till Skaraborgs tingsrätt.

Bolagets VD Anette Skoog skyller i sin konkursansökan det nu uppkomna läget på Sparbanken Skaraborg, som efter en lång rekonstruktionstid nu motsatt sig en förlängning av rekonstruktion och fortsatt drift. Det innebär i sin tur att Nya Skara Djursjukhus inte kan betala ut de anställdas löner.

"Under dessa förutsättningar saknas reella möjligheter att fortsätta verksamheten och få verksamheten ut ur tillfällig betalningsförmåga", skriver VD:n Anette Skoog i konkursansökan.

Vidare återkommer hon till bankens agerande i somras då de sade upp bolagets krediter, vilket enligt VD:n skapade en osäkerhet i personalgruppen då djursjukhuset inte kunde betala ut deras löner. Bolagets beviljades därefter rekonstruktion, vilken har pågått fram tills nu.

Sparbanken Skaraborgs VD Leif Johansson anser att deras agerande var det enda rätta.

— Bolaget fortsäter ju att gå med förlust och då tar pengarna slut så småningom. De förhoppningar rekonstruktören hade när man inledde rekonstruktionen har så vitt vi kunnat se inte kunnat uppfyllas.

I sin senaste ansökan om fortsatt rekonstruktion uppgav VD:n Annette Skoog att mycket gjorts för att få bolaget på fötter igen. Bland annat hade man begränsat sina öppettider, minskat lokalytan och sagt upp personal. Fler åtgärder väntade om bolaget hade fått mer tid på sig, men så blev inte fallet.

Rekonstruktören Stefan Skeppstedt meddelar kort att han kunnat se att bolagets verksamhet minskat kraftigt den senaste tiden.

— Det har varit brist på veterinärer och då har det varit omöjligt att driva det vidare.