Centerpartiet i Skara planerar inte för några nya större satsningar under 2019, utan kommer att fokusera på att den service och verksamhet våra kommuninvånare behöver fungerar så bra som möjligt. I det ekonomiska läge som både vi och andra kommuner står inför behövs ett ledarskap som tar ansvar för ekonomin och ser till behoven och vad man kan göra på ett mer effektivt sätt.

Det behövs både medmänsklighet och "ordning och reda".

Höstens val 2018 handlar inte bara om vilka politiska ställningstaganden som ska vara styrande framöver, det handlar om vilka värderingar som ska styra Sverige och Skara. Det blir ett vägval mellan att gå framåt med ett liberalt alternativ för humanism, samarbete och ansvarstagande, eller en nationalistisk återvändsgränd som bygger på slutenhet, misstro och kollektiv skuldbeläggning. En röst på Centerpartiet är en röst för att byta ut den nuvarande politiska ledningen i kommunen. Det är också en röst för att säkerställa att Sverigedemokraterna inte får inflytande över hur Skara ska styras. Du som röstar i september har möjlighet att ge Sverige och Skara ett nytt ledarskap de kommande fyra åren. Centerpartiet har ett starkt lag som är redo att göra allt för Skaras bästa.

Varje samhälle behöver ha en öppenhet mot omvärlden. Nyinflyttade människor och nya tekniska lösningar förändrar vår vardag hela tiden. Det vet vi. Nu gäller det att ta tillvara mervärden som kommer utifrån, annars är risken att vårt samhälle stagnerar, halkar efter, får brottas med arbetslöshet och oro. Samhällen behöver en filosofi som välkomnar det nya. Centerpartiet i Skara vill bygga politiken på en sådan välkomnande attityd. Det ger tillväxt och nya jobb. Tillväxt och jobb ger skatteintäkter som skapar trygghet och ger resurser till att utveckla vår kommun.

Annons

Gunilla Druve Jansson (C)

Etta på C:s kommunlista

Lars Berg (C)

Tvåa på C:s kommunlista