"Du gamla du fria" skrevs från början av Richard Dybeck 1844 och de två första verserna har sedan sjungits som Sveriges nationalsång. Pastor Nisse Kummu, boende i Timmersdala vill tillsammans med Hans Mannefred och Dan Rosendahl att även de sista två verserna, som skrevs till av Louise Ahlén 1910, ska sjungas. Den sista versen innehåller bland annat textraden "Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd".

Den svenska nationalsången

De verser som Nisse Kummu, Dan Rosendahl och Hans Mannefred vill ska bli den officiella svenska na..

Den svenska nationalsången

De verser som Nisse Kummu, Dan Rosendahl och Hans Mannefred vill ska bli den officiella svenska nationalsången. Skriven av Louise Ahlsén 1910.

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord

Du tysta, Du glädjerika sköna!

Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,

/: Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.:/

 

Du tronar på minnen från fornstora dar,

då ärat Ditt namn flög över jorden.

Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.

/: Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.:/

 

Jag städes vill dig tjäna mitt älskade land,

Dig trohet till döden vill jag svära.

Din rätt skall jag värna med håg och med hand,

/:Din fana, högt din bragderika bära.:/

 

Med Gud skall jag kämpa, för hem och för härd,

för Sverige, den kära fosterjorden.

Jag byter Dig ej, mot allt i en värld

/: Nej, jag vill leva jag vill dö i Norden!/

 

– Vi tycker att det är väldigt viktigt eftersom vi historiskt är ett kristet land, säger Nisse Kummu.

Nisse Kummu menar att det är ett problem att gud inte nämns i den nationalsång som vi sjunger idag.

– Vi glömmer bort vår historik på det sättet, säger han.

Inget riksdagsbeslut

I dag finns inget riksdagsbeslut om vilken nationalsång som officiellt ska gälla i Sverige. I vintras skrev därför Nisse Kummu, Dan Rosendahl och Hans Mannefred en debattartikel som de senare skickade till alla riksdagsledamöter. Deras önskan var att Louise Ahléns version av nationalsången ska bli den officiella.

– Jag vill ha ett beslut. En nationalsång ska man inte få ändra från dag till dag utan den ska ligga fast, säger Hans Mannefred.

De fick en del svar från politikerna på sin debattartikel men inget riksdagsbeslut har ännu fattats.

Göra skillnad

Om det skulle betyda någon skillnad för kristendomen i Sverige att gud omnämns i nationalsången eller inte finns det skilda åsikter om. Sahat Smajo, imam i Skövde, tror inte att det inte skulle göra det.

– Gud är gud för alla, inte bara kristendomen. Jag är varken för eller emot men ser ingen betydelse i att det står där, säger han.