Olyckan inträffade på industriområdet Munkatorp på väg 184 i riktning mot Falköping.

– Bilen låg på sidan och damen kom inte ut så vi rätade upp bilen och tog ut damen, säger Tony Engdahl, stadsbrandmästare på räddningstjänsten.

Kvinnan fördes med ambulans till vårdcentralen. Polisen kommer att starta en utredning om olyckan men det finns ännu inga misstankar om att något brott har begåtts.