Lantbrukaren Anders Forsberg är ledamot i riksdagen och i kommunfullmäktige i Skara för Sverigedemokraterna. I sin motion Ny migrationspolitik för Skara pekar han på det som han ser som problem med den svenska invandringspolitiken i dag.

Vill se markering

Han lyfter fram att invandringen till landet har ökat kraftigt och att det bland annat påverkar möjligheten att skapa arbetstillfällen, bostäder, vårdplatser samt infrastrukturen.

"Många kommuner har i dag inte längre möjlighet att ge den samhällsservice de enligt lag är skyldiga till", skriver Anders Forsberg.

Därför vill han att Skara ska göra en tydlig markering.

– Vi vill lyfta frågan och skapa debatt, förtydligar han.

I motionen yrkar Anders Forsberg att kommunen skriver ett nollavtal med Migrationsverket och alltså slutar ta emot flyktingar, såväl vuxna och familjer som ensamkommande barn.

Till regeringen

Annons

Han vill också att Skara författar en skrivelse till regeringen, där kommunen begär att migrationspolitiken reformeras till "hanterbara nivåer".

"Inte aktuellt"

Fredrik Nordström, socialdemokratiskt kommunalråd i Skara, håller inte med Sverigedemokraterna om att flyktingmottagandet i Skara skapar så stora problem för kommunen.

– Nej, det är inte bilden jag har, vi får väl höra i fullmäktige om Sverigedemokraterna har en annan kunskap än den vi som arbetar i verksamheten har.

Fredrik Nordström påpekar också att Sverigedemokraterna i Skara redan efter valet gick ut i radio och sa att de skulle stödja det block som skriver nollavtal med Migrationsverket.

– Mitt tydliga svar var då, och är fortfarande, att det inte är aktuellt, understryker Fredrik Nordström.

Skara gör rätt

Han konstaterar att diskussionen kring flyktingmottagandet i Sverige pågår och att det finns kommuner i landet som inte tar emot asylsökande.

– De uppträder inte solidariskt. Regeringen undersöker nu hur man ska få alla att ta ansvar och det tycker jag är helt rätt. Då vill inte jag att Skara går åt andra hållet, förklarar Fredrik Nordström.