Sverigedemokrater får ofta höra att de har en annan värdegrund och människosyn än de övriga partierna. Lika ofta som dessa påståenden hörs, lika sällan följs de upp med verkliga argument. Vari skulle vår människosyn och vår värdegrund skilja sig från övriga partier, den frågan blir aldrig besvarad. Vad i SD:s valprogram och manifest vittnar om en annan människosyn än de övriga partiernas?

Nu har svenska folket röstat och närmare 18 procent gav Sverigedemokraterna sin röst. Har dessa människor en annan människosyn och värdegrund än övriga väljare?

SD framhöll först av alla att den invandringspolitik som Sverige haft, åtminstone det senaste decenniet, i längden inte är hållbar. Vi har istället förordat mer och kraftfullare hjälp till människor i eller nära deras hemländer. Ställt i relation till de extrema summor som invandringen i Sverige kostar kan man hjälpa oerhört många fler människor till ett drägligt liv genom vår politik. Idag är många experter överens om att detta är den bästa politiken. Exempelvis Hans Rosling framhöll detta. När vi sade det först var vi rasister med en annan människosyn. Nu låter det annorlunda. Har dessa forskare och experter en annan människosyn än de etablerade partierna i Sverige?

Idag har åtminstone Moderaterna och Socialdemokraterna anammat större delen av vår invandringspolitik. Innebär det att också dessa partier har en annan värdegrund och människosyn? Vår invandringspolitik, som ansågs extrem för några år sedan, är idag verklighet. Vad är ni rädda för, varför kan ni inte prata med oss – ni har ju redan genomfört vår politik!

Annons

För Sverigedemokraterna är det självklart att Sverige är och ska vara ett kristet land, och de som kommer hit måste acceptera detta. När Sverigedemokraterna säger detta innebär det att vi också delar den värdegrund och den människosyn som legat till grund för detta land under närmare tusen år, dvs. den kristna. Att vi hellre hjälper många människor i deras hemländer än några – i relation – färre genom invandring, förändrar inte detta faktum. Vi vill också hjälpa, men på ett annat, smartare och mer ekonomiskt sätt.

Ett annat utslag av att Sverigedemokraterna vill ta ansvar för vårt lands kristna kultur är det kyrkoantikvariska stödet till Svenska kyrkan. Svenska kyrkan förvaltar större delen av landets kyrkor, vilka är en omistlig del av vårt lands historia och kultur, och för detta kostsamma uppdrag får hon en ersättning från staten (ca 500 miljoner). Sedan Svenska kyrkan skiljdes från staten år 2000 har denna legat oförändrad, men vi Sverigedemokrater vill närmast fördubbla den med 440 miljoner ytterligare.

Vi menar allvar med vår politik. Den är långsiktig, hållbar och den tar fasta på bestående värden. Den utgår från samma värdegrund och människosyn som de övriga partierna. Detta vet egentligen alla, och alla vet egentligen vad det verkliga skälet till avståndstagandet är: makt. De etablerade partierna vill inte dela med sig av makt och inflytande, och de vägrar att ompröva sina egna "sanningar".

Oscar Ternström, gruppledare Sverigedemokraterna Skara

Ove Berlin, vice ordförande Sverigedemokraterna Skara

Therese Holm, Sverigedemokraterna Skara

Relaterat: Skarapartierna om resultatet i kommunen
Relaterat: Kan SD leva upp till förtroendet?