Sverigedemokraterna i Västra Götaland har skickat ett pressmeddelande där partiet förklarar att det är berett att stödja ett socialdemokratiskt styre i Västra Götaland.

Sverigedemokraterna har framhållit fyra delar i sitt valmanifest som krav till den majoritet eller minoritet som styr i regionen. Det gäller införandet av äldrevårdsmottagningar vid vårdcentraler, inrättande av screeningprogram för prostatacancer, löneutveckling för undersköterskor och sjuksköterskor, samt reformation av BUP och högre resurstilldelning till BUP.

Grönblå samverkan, som idag styr Västra Götalandsregionen, har i och med valet förlorat sin majoritet, men ambitioner om att styra vidare har uttalats, bland annat av regionstyrelsens ordförande Jonny Magnusson (M), enligt pressmeddelandet.

Sverigedemokraterna framhåller i pressmeddelandet att de inte fått något besked från Grönblå samverkan om partiets fyra krav. Däremot har Sverigedemokraterna noterat att Socialdemokraterna ställt sig bakom att inrätta ett regionalt screeningsprogram för prostatacancer. Det är också känt att Socialdemokraterna vill öka lönerna, enligt Sverigedemokraterna.

”Om Socialdemokraterna menar allvar med sina förslag och presenterar dessa i ett budgetförslag, så ser Sverigedemokraterna inget hinder i att stödja detta.” skriver Sverigedemokraterna i pressmeddelandet som är undertecknat regionrådet Heikki Klaavuniemi (SD).

Annons

Om ni skulle rösta på Socialdemokraternas budget skulle detta ge 63 röster enligt den preliminära mandatfördelningen från valnatten. Det är färre röster än alliansens 64.

– Det förutsätter att Vänsterpartiet stödjer Socialdemokraternas budget också, säger Heikki Klaavuniemi.

Vänsterpartiet brukar ta fram en egen budget och stödja den, men Heikki Klaavuniemi menar att det skett i ett läge där de tre oppositionspartierna inte kunnat få majoritet om de så gick samman och att detta nu har ändrats.

– Om Grönblå samverkan fortsätter i minoritet kan oppositionen fälla minoriteten. Det tror jag faktiskt de två andra oppositionspartierna är intresserade av också, säger Heikki Klaavuniemi.

Räcker det med att Socialdemokraterna uppfyller två av era fyra krav för att ni ska rösta på deras budget?

– Jag vill inte säga att det räcker med två, men än så länge har Socialdemokraterna övertaget gentemot Grönblå samverkan. Vi vet ju inte vad Grönblå samverkan arbetar fram i sin regeringsförklaring. Skulle det vara så att de också antar några av våra hjärtefrågor får vi ta ställning till vilket block vi släpper fram, säger Heikki Klaavuniemi.

Alex Bergström (S) från Falköping är regionråd i opposition och nummer ett på Skaraborgslistan i regionvalet.

– Nummer ett är att vi inte förhandlar med Sverigedemokraterna. De har en människosyn som vi inte delar eller accepterar. Nummer två är att man inte förhandlar via pressmeddelanden i media, utan på andra sätt, säger han.

Ser du det som ett tänkbart scenario att Socialdemokraterna får igenom en budget med röster från Sverigedemokraterna?

– Nej, vi gör inte en budget för att anpassa oss till Sverigedemokraterna, utan vi lägger en budget för vår politik, säger Alex Bergström.

Men om Sverigedemokraterna stödjer er budget oavsett, tillsammans med Vänsterpartiet?

– Det känns hypotetiskt att Sverigedemokraterna skulle rösta på en socialdemokratisk budget som står för en jämlik vård oavsett etniskt ursprung, säger Alex Bergström.

Några samtal mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna kring styret i regionen har inte skett, men i övrigt vill inte Alex Bergström kommentera vilka samtal med andra partier som Socialdemokraterna för kring styret i regionen.

Heikki Klaavuniemi konstaterar att partiet fått ökat stöd även i regionvalet i Västra Götaland.

–Vi växer starkt med nästan fyra procentenheter. Om mandaten håller i sig får vi två regionråd i regionstyrelsen, ytterligare ersättare och 58 ordinarie platser i styrelser. Vi behöver aktivera en hel del politiker, säger han, som idag är partiets enda regionråd.

Partiet fick 12,8 procent av rösterna i den preliminära rösträkningen vilket är lägre än i riksdagsvalet där partiet fick 17,6 procent av rösterna.

– Det var väntat. Det är alltid svårare att nå ut med regionpolitiken, inte bara för vårt parti utan för alla, säger Heikki Klaavuniemi.