Västra Götalandsregionen ska byta namn till Region Västra Götaland. Det har orsakat en del reaktioner, då flera verksamheter kämpar med besparingar, samtidigt som det beräknas kosta runt tio miljoner kronor att byta ut stora skyltar med regionens namn.

Beslutet om namnbyte togs i enighet och utan någon egentlig debatt i regionfullmäktige.

Nu har Sverigedemokraterna väckt ett initiativärende i regionstyrelsen kring namnbytet. Där reser partiet frågan om även epost-adresser och domännamn ska bytas ut.

Sverigedemokraterna undrar om detta tagits med i kostnadsberäkningen för namnbytet: ”Vi tror inte det. Detta därför att, enligt uppgifter vi tagit del av, så beräknades ett liknande scenario uppgå till närmare 80 miljoner kronor”.

Partiet vill ha det klarlagt om namn ska bytas även på domänen och övrig it-miljö och hur det i så fall ska finansieras.

På regionstyrelsens möte i tisdags beslutades att ärendet ska lämnas till tjänstemannaorganisationen för beredning.