Så nu börjar det diskuteras nedläggningar och åtstramningar inom LSS och äldreomsorg i Skara. Redan ansträngda grupper skall sparas in på ytterligare.

Relaterat: Gruppboendet läggs ned - personalen övertalig

Samtidigt är samtliga partier, förutom Sverigedemokraterna, ovilliga att göra ett mångkulturellt bokslut för att gå till botten med vad migration kostar Skara kommun. Att omsorgen har ett underskott har alla förstått, men omsorg i Skara kommun innefattar inte enbart äldreomsorg och LSS, utan innefattar även exempelvis ekonomiskt bistånd samt familjehemskostnader och kostnader för HVB-hem, där det finns stora underskott ekonomiskt.

I årsredovisningen från 2018, som finns på vår kommuns hemsida för den som vill läsa, kan man läsa bland annat följande; ”Den största gruppen som erhåller försörjningsstöd är män utan barn och det är också i denna grupp där vi ser att kostnaderna har ökat. Etableringsperioden för de flyktingar som kom under åren 2014-2016 har gått ut vilket påverkar försörjningsstödet.”

Sverigedemokraterna anser att det är under all form av kritik att spara in pengar på grupper i vår kommun, som måste få lov att kosta pengar, samtidigt som andra stora kostnader i kommunen inte ens vågar diskuteras. Den som har en funktionsnedsättning eller är äldre och behöver särskild omsorg och hjälp ska aldrig behöva känna sig som en börda eller belastning, dessa grupper ska kunna få den hjälp de behöver ändå. Att exempelvis leva på ekonomiskt bistånd däremot, skall vara en ytterst tillfällig lösning i en särskild situation. Men att uppbära etableringsbidrag i 2 år och under den tiden inte lyckas lära sig svenska språket och ordna ett arbete med inkomst utan gå vidare till ekonomiskt bistånd från kommunen är en sak som inte är rimlig. Vad vi menar är att det finns exempel på andra saker att spara in på i vår kommun innan man drar åt svångremmen på de grupper som faktiskt har rätt att kosta pengar.

Annons

Therese Holm, SD