Vi tycker att det är förödande för de som tvingas leva och tigga för sin överlevnad. Tiggeriet föder ett utanförskap för dessa individer och vi kan bara konstatera att ingenting görs åt detta. I och för sig skrivs och talas det om detta men ingen verkar vilja ta det ansvar som krävs.

Jag har under vintern gått förbi och sett hur dom lever och bor i sina bilar vid en parkering och har många gånger funderat på hur dom har det. Tack och lov har det inte varit den kallaste vintern, men vi kan väl ändå enas om den misär de lever i med risk för ohälsa, utan sanitära möjligheter.

Ingenting görs, vi bara låter detta fortgå. Med följd att man accepterar att detta livet blir en del av samhället. Vad för hjälp kan dom få? Inget från kommunen, endast då det är fara för liv skulle kommunen ställa upp om jag förstått saken rätt. Hjälpsamma privatpersoner och organisationer stöttar så gått de kan med de medel som finns dem till handa, men nu måste kommunen visa på handlingskraft.

Relaterat: SD:s förslag: Därför vill man införa ett lokalt tiggeriförbud i Skara

Skulle ett förbud i Skara kommun vara lösningen för denna grupp människor? Nej det tror jag inte. Men om fler och fler kommuner förbjuder detta så blir genomslagskraften kraftigare. Min förhoppning är att man reagerar på riksplanet och gör något åt deras livssituation. Vilka åtgärder detta medför överlåter vi åt rikspolitiken och EU.

Det bästa av allt är väl att dom kan leva med sina familjer, att få ett arbete och leva ett normalt liv i gemenskap.

Annons

Därför blev det en motion för ett tiggeriförbud.

Ove Berlin - Sverigedemokraterna Skara