Krig, förföljelser och naturkatastrofer har gjort att allt fler människor är på flykt. En mycket liten del av dessa människor kommer till Skara. Därför inleder nu Skara kommun processen med ett långsiktigt integrationsarbete, genom framtagandet av en integrationsstrategi.

Annons

— Vi ska lära av vår långa historia. Det är tydligt att de största utvecklingsstegen tas när nya människor kommer in i samhället. Därför kommer kommunens arbete att inriktas på integration där alla människors förmåga och möjligheter ska användas, säger Ulf Lindén, processledare för framtagandet av en ny integrationsstrategi, i ett pressmeddelande.

Möten väntar

Främst gäller det att skapa bra förutsättningar för människor att mötas och utvecklas och för hela samhället att ta vara på mänskliga resurser. Arbetet med integrationsstrategin startar med en översyn av vad som redan görs i kommunen. Därefter kommer människor i kommunen att engageras, exempelvis i dialogmöten.

Första steget

— Det avgörande i integrationsarbetet är att vi alla blir involverade och ser möjligheterna till att bygga ett mera hållbart samhälle. Då handlar det inte om att ställa grupper emot varandra. Då handlar det om att få många engagerade människor, som visar mod och initiativ för att få en bra framtid. Det är tillsammans och framåt som är riktningen för hela kommunen säger utvecklingschef Åsa Jellinek.

Som ett första steg har det i dagarna tillsatts en integrationsutvecklare. Sara Friberg är anställd i Omsorgsförvaltningen men kommer att arbeta övergripande i Skara kommun med långsiktiga frågor som rör integrationsarbete.