Regionstyrelsen har beslutat att det ska investeras 20 miljoner kronor för förnyelse av Västarvets basutställningar. Västarvet är en förvaltning för natur- och kulturarv inom Västra Götalandsregionen.

I detta ingår en satsning på basutställningen vid Forsviks bruk. Investeringsbehovet bedöms där till cirka en miljon kronor och arbetet ska pågå under 2018-2019.

Den största delen, tolv miljoner kronor, ska läggas på Göteborgs naturhistoriska museum. Satsningar ska också göras på Lödöse museum, Vitlycke museum och Vänersborgs museum. Arbetet för att förnya basutställningen på Göteborgs naturhistoriska museum ska ske mellan 2018 och 2022.