Regionutvecklingsnämnden satsar 20 miljoner kronor för att bygga ut cykelvägar, i särskilda riktade infrastrukturmedel för medfinansiering under 2017. Pengarna ska användas för insatser på de kommunala vägnäten och kommunerna väntas bidra med lika stor andel själva.

— Därmed kan det byggas fler cykelvägar som vi vill, säger Ulf Eriksson (C), vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.

Nämnden har också tagit beslut om att inrikta nästa års medfinansiering på bärighet och det mindre vägnätet.

— Det finmaskiga vägnätet är i behov av kraftiga åtgärder. Detta tycker jag är väldigt positivt, säger Ulf Eriksson (C).