— Vi förringar inte brottet, men anser att nivån den här gången var oskälig. Lagen ger oss också den möjligheten, att sätta ner beloppet, säger nämnden ordförande Björn Salgren (S).

Den aktuella fastighetsägarens ansökan om bygglov sakande bland annat underskrift och skalenliga ritningar. Hen fick påminnelser vid ett flertal tillfällen och blev också ombedd att komplettera sin ansökan.

Först med bygglov kan startbesked beviljas.

Men bygget på fritidshuset påbörjades ändå och fastighetsägaren hotades av en sanktionsavgift på 79 946 kronor.

På tisdagen tog miljö- och byggnadsnämnden ställning till förslaget.

Enligt ordförande Björn Salgren ansåg dock nämndens ledamöter att nivån på avgiften var oskälig varför man halverade avgiften.