Flera vårdcentraler i regionen har en vårdsamordnare för psykisk ohälsa och en utvärdering har nu visat att detta haft en bra effekt. Vårdcentralernas erfarenheter har också varit positiva.

Därför har det nu beslutats att vårdsamordnare för psykisk ohälsa ska införas på alla vårdcentraler. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen har ställt sig bakom ett förslag om breddinförande nästa år som skulle kosta 12 miljoner kronor.

Sedan är meningen att det ska ingå i Krav- och kvalitetsboken för vårdcentraler från 2020. Där ställs krav på de vårdcentraler som ingår i regionens vårdval för vårdcentraler.