Jihadister, vit makt-rörelsen och den autonoma vänstern. Det är de tre rörelser som var i fokus när polisen i Skaraborg bjöd in kommunerna och andra myndigheter för att diskuterar hur man motarbetar våldsbejakande extremism.

Leds av Mona Sahlin

Mona Sahlin utsågs i juli 2014 till Nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbej..

Leds av Mona Sahlin

Mona Sahlin utsågs i juli 2014 till Nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Det är handlingar utgör inte bara ett hot mot individer utan är också en attack på de grundläggande demokratiska värdena.

– Det är inte bara ett polisärt uppdrag, det berör även civilsamhället, säger biträdande polisområdeschef Per Ottosson.

Hittills är det bara bekräftat att en person från Skaraborg har rest för att ansluta sig till Isis. Vit makt och de autonoma har inte märkts påtagligt i Skaraborg det senaste året.

Även om det inte finns akuta problem med våldsbejakande extremism i Skaraborg, menar Per Ottosson att det behövs en beredskap.

– Vi ligger nära både Göteborg och Örebro där det finns en problematik med personer som reser till Isis.

Samtliga Skaraborgs kommuner deltog i mötet och ett beslut blev att bilda en arbetsgrupp som ska verka för att förebygga våldsbejakande extremism

– Nationellt sett ligger vi långt framme i här Skaraborg när det gäller samarbetet mellan polis och kommuner, säger Per Ottosson.

För polisen är det ett problem att det inte är olagligt att ansluta sig till Isis. Därmed kan polisen varken hindra någon reser iväg eller ingripa när någon kommer hem. Undantaget är om det går att bevisa att personen begått krigsbrott.