SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, är en bransch- och intresseorganisation för mer än 300 allmännyttiga bostadsföretag.

Under två dagar anordnades Fastighetsdagarna i Skövde tillsammans med Skövdebostäder då man bland annat diskuterade hur man ska bygga bort bostadsbristen. Programmet innehöll även studiebesök i Skövde där värdföretaget fick visa upp sånt som kunde inspirera. Skövdebostäder lyftes också fram som ett exempel på hur ett bra samarbete med entreprenörer och kommunen kan se ut.

Enligt SABO råder det brist på bostäder i över hälften av Sveriges kommuner. Framför allt är det hyresbostäder som saknas. De menar att bristen kan lösas på både kort och lång sikt genom konkreta reformförslag. Förslagen presenterades under fastighetsdagarna i Skövde av SABO:s byggherreråd. I rådet sitter verkställande direktörer för allmännyttiga bostadsföretag och byggchefer.

Fredrik Törnqvist klargjorde förslagen på åtgärder under den två dagar långa rikskongressen i Skövde.
Foto: Kristina Claesson

– Det finns flera skäl till varför det är svårt att bygga nytt. De höga svenska byggpriserna är ett av dem. Avsaknad av byggbar och detaljplanelagd mark och bristande konkurrens är andra. Mot bakgrund av detta har rådet arbetat fram förslag på åtgärder för hur byggandet kan utvecklas, bli bättre och snabbare, säger Fredrik Törnqvist, ordförande i SABO:s byggherreråd.

Rådet har flera förslag kring lag- och regeländringar som de idag upplever hindrar byggnationen i Sverige att nå den nivå den behöver vara på.

Annons

– Vi har fokuserat på förändringar som inte bara leder till ökat byggande, utan även leder mot en bättre bostadsmarknad när vi väl minskat bostadsunderskottet, säger Fredrik Törnqvist, ordförande för SABO:s byggherreråd och vd för AB Stångåstaden i Linköping.

SABO föreslår därför främst tre åtgärder för att vända trenden: Byggandet måste gå snabbare, exempelvis genom färre detaljer i detaljplanerna, bli billigare och konkurrensen måste öka, exempelvis genom att underlätta för utländska byggherrar att verka i Sverige och verka för en gemensam europeisk marknad för ökad utländsk konkurrens.

Bostadsbristen drabbar i första hand hushåll med svag ekonomi.

– I bostadsköerna hittar vi framför allt ungdomar, studenter och nyanlända, vilka har svårt att klara hyran i en nybyggd lägenhet.