Vår tids största utmaning är hoten mot miljön. Det menar centerpartisterna i Skara, som nu går ut med ett tiopunktsprogram för att skapa ett grönare och mer klimatsmart Skara.

– Det är viktigt att att vi planerar och funderar i Skara vad vi kan göra så att klimatet mår bättre. Vi måste hjälpas åt, det är inte bara politiken eller kommunen som ska agera, utan alla vi som bor i Skara, säger Gunilla Druve Jansson, Centerpartiets förstanamn på listan till kommunvalet.

Partiet tycker att det ska vara dyrt att förstöra miljön, men också lönsamt att göra klimatsmarta val. Därför föreslår partiet en rad insatser där kommunen kan göra skillnad och hjälpa invånarna att agera miljömässigt rätt.

– Det viktigaste är att Skara blir fossilfritt. Det finns ett mål för hur kommunen ska bli fossilt oberoende till år 2030, men vi vill att de ska tas fram en tidsplan för när, var och hur, säger Lars Berg, gruppledare för C i Skara, som tänker att satsningar på fjärrvärme, förnyelsebart bränsle i kommunens bilar och att kommunen använder fossilfria produkter kan bidra till att nå målet.

Partiet vill också utveckla kommunens klimat- och energirådgivning, bland annat genom en årlig inspirationsmässa där kommun och företag kan presentera klimatsmarta val för invånarna.

Centerpartiet vill även att kommunen agerar förebild genom att sätta upp fler solceller på kommunens byggnader och mark.

Annons

– Jag har lagt en motion om detta och beslutet i fullmäktige blev att frågan ska fortsätta utredas, men nu måste vi se till att det blir verkstad av det, säger Lars Berg.

Dessutom vill partiet ha en "grönplan" för Skara. Som en del i en omarbetad översiktsplan ska den lyfta fram stadens grönområden.

– Vi vill värna de ytor vi har, säger Gunilla Druve Jansson och förklarar att de gröna ytorna tillsammans med våtmarker i stadsmiljön bidrar till biologisk mångfald och fungerande ekosystem.

– Våtmarkerna kan också ta hand om större mängder regnvatten, fortsätter hon.

En årlig informationskampanj till Skaraborna om vikten av att spola ner rätt saker i toaletten och inte läkemedelsrester eller annat som skadar naturen vill partiet också ha liksom en folkbildningskampanj tillsammans med studieförbunden om vikten att sopsortera rätt för att bidra till biogastillverkningen och att lära invånarna att ta tillvara på matrester och återanvända dem i matlagningen.

Det ska vara enkelt för invånarna i Skara kommun att leva klimatsmart, menar Lars Berg och Gunilla Druve Jansson, C, som föreslår att det satsas på cykelvägar, energirådgivning och informationskampanjer kring miljö och klimat.
Foto: Jenny Åberg

Andra förslag är att låta delar av Skaras lyktstolpar bli laddstationer för elfordon, att göra Viktoriasjön till ett badsjö igen och att skaffa en "rent-från-skräp-vakt", alltså en person som likt parkeringsvakten hjälper polisen att hålla koll på folk som missköter sig och i detta fallet skräpar ner.

– Vi vill ha en ren och fin stad, understryker Gunilla Druve Jansson.

Dessutom vill centerpartisterna att Skaras invånare ska cykla oftare. För att uppnå det vill politikerna att cykelvägnätet i kommunen byggs ihop, bland annat ser de gärna att cykelvägen till Varnhem förlängs till Axvall.

– Vi behöver prata ihop oss med grannkommunerna och ordna så att det går att cykla mellan tätorterna, tycker Gunilla Druve Jansson och lyfter också fram partiets idé om att utreda möjligheten till "hyr- och ställcyklar" i Skara, som innebär att den som hyr en cykeln kan lämna den på en annan plats i kommunen eller kanske till och med i grannkommunen.

Förslagen menar partiet kan genomföras snabbt, redan efter valet om de får väljarnas förtroende att styra Skara. Med något enstaka undantag handlar det också om satsningar som inte är dyra för kommunen, hävdar Lars Berg och Gunilla Druve Jansson.

– De här förslagen kommer inte ta fokus eller ekonomi från kommunens kärnverksamhet, säger de.