Medarbetarundersökningen genomfördes i början av oktober 2018. Undersökningen genomfördes senast under hösten 2016 och även hösten 2014 gjordes en undersökning. Regelbundenheten gör att kommunen kan se hur resultatet utvecklas över tid.

Undersökningen ger samtliga medarbetare möjlighet att tycka till om sin arbetsmiljö och få möjlighet att uttrycka hur man upplever sin arbetssituation.

Den ger även en bra uppfattning om hur kommunen upplevs som arbetsplats och arbetsgivare samt signaler om vad kommunen kan bli bättre på.

– Sammanfattningsvis kan vi konstatera att medarbetarna trivs väl med sitt arbete och att det i flertalet frågor skett en positiv utveckling jämfört med 2016 års svar, säger personalchef Kjell-Ove Karlsson i ett pressmeddelande.

De frågor som får lägre omdömen är frågor som har med ”organisation och struktur” att göra – till exempel om nödvändiga resurser finns.

– En springande punkt för våra medarbetares trivsel är ledarskapet. I kommunen har en majoritet förtroende för sin närmaste chef. Detta resultat är viktigt att förvalta, säger kommundirektör Gustaf Olsson.

Arbetsgivaren Skara kommun kommer nu tillsammans med personalorganisationer och medarbetare på alla nivåer i organisationen att analysera resultatet och arbeta med att bibehålla goda resultat och arbeta med förbättringar där så krävs.