Ett fall av den farliga och starkt smittsamma sjukdomen mässlingen upptäcktes i början av december i Göteborg. På juldagen hade sex nya fall konstaterats och Sahlgrenska universitetssjukhuset gick upp i stabsläge och kallade in extra personal.

Fakta om mässling

Symtom

Vid mässling får du vanligtvis följande symtom:

Du får hög feber.

Du får torrhosta.

Du f..

Fakta om mässling

Symtom

Vid mässling får du vanligtvis följande symtom:

Du får hög feber.

Du får torrhosta.

Du får utslag på kroppen.

Dina ögon blir irriterade och ljuskänsliga.

Efter några dagar får du utslag. De är först ljusröda och blir sedan mörkare och flyter ihop. Utslagen brukar börja i ansiktet och sedan sprida sig till resten av kroppen.

Febern brukar försvinna inom fem till sex dagar efter att du har fått utslagen. Sedan tar det oftast ytterligare en vecka innan du är återställd. Det kan ta längre tid om du får en svårare infektion eller om du får någon följdsjukdom.

Följdsjukdomar och komplikationer

Det är ganska vanligt med följdsjukdomar som öroninflammation, bihåleinflammation eller lunginflammation i samband med mässling.

Mässling kan också leda till en allvarlig inflammation i hjärnan, men det är ovanligt. En hjärninflammation kan ge skador som inte försvinner och också vara livshotande.

Ring alltid först

Eftersom mässling är så smittsamt ska du alltid ringa först till vårdmottagningen i stället för att åka direkt dit. Om du behöver träffa en läkare kan du då få gå direkt till ett undersökningsrum utan att först vänta i väntrummet. Då kan du undvika att andra smittas. Detta gäller också för sjuka barn.

Hur smittar mässling?

Mässling smittar mycket lätt när den som är sjuk till exempel hostar eller nyser. Då sprids små droppar med viruset i. Viruset fortsätter sedan att spridas genom luften och kan till exempel spridas genom flera rum eller i en hel trappuppgång. Om du inte har haft mässling eller inte är vaccinerad kan du bli smittad.

Det tar cirka två veckor efter smittotillfället innan du blir sjuk. Som längst är du smittsam fem dagar efter att utslagen har kommit.

Om du har haft mässling en gång kan du inte bli smittad igen.

Smittspårning

Mässling är en anmälningspliktig sjukdom enligt smittskyddslagen. När mässling upptäcks hos en person i Sverige gör en läkare en så kallad smittspårning eller kontaktspårning. Då kartläggs de kontakter som den sjuka personen har haft.

De som kan ha blivit smittade erbjuds undersökning och vaccin om det behövs.

Undersökning

Oftast misstänker läkaren att du har mässling redan vid en kroppsundersökning. Läkaren fastställer sedan diagnosen med hjälp av ett blodprov, som analyseras på ett laboratorium.

Behandling

Det finns ingen behandling mot mässling, men febernedsättande läkemedel kan göra att det känns lite bättre.

Det brukar vara skönt att vila i ett svalt och mörkt rum. Oftast är det skönt att slippa starkt ljus eftersom ögonen kan vara irriterade.

Behandling på sjukhus

Du kan också behöva vård på sjukhus, om infektionen blir svår. Det kan du också behöva om du får en följdsjukdom som blir allvarlig.

Källa: 1177

2 januari upptäcktes att en medarbetare på Sahlgrenska universitetssjukhuset insjuknat i mässling, vilket var det tolfte fallet i utbrottet. Den anställda hade funnits på kvinnokliniken och ett stort antal spädbarn kan ha fått smittan. Föräldrar ska ha kontaktats och barn har fått immunglobulin.

Det har i nuläget inte upptäckts några fall i Skaraborg enligt Christer Printz, chefläkare på Skaraborgs sjukhus.

Efter utbrottet i Göteborg inventeras nu personalen på samtliga sjukhus i regionen, även Skaraborgs sjukhus, vad gäller deras skydd mot mässling.

— Personer födda före 1960 har ofta haft mässling som barn. Mellan 1960 och 1980 är det tveksamt om de fått vaccination. Efter 1981 har de flesta fått vaccination. Folk från andra länder har vi inte samma koll på, men de kan å andra sidan också haft mässling, säger Christer Printz.

Inventeringen omfattar även städpersonal och vaktmästeri, även om vårdpersonalen prioriteras.

Annons

Efter utbrottet och det faktum att en anställd kan ha smittat inlagda på sjukhuset har frågan väckts om det ska krävas av sjukhuspersonal att de är vaccinerade.

— Vi har inte lagliga möjligheter att tvinga någon att vaccinera sig. Men som arbetsgivare kan man ställa krav antar jag. Detta är något som ska diskuteras nationellt, säger Christer Printz.

Själv är han inte främmande för att införa någon form av krav på vaccinering.

— Jag kan tycka att man borde vara immun mot de vanligaste folksjukdomarna. Det tycker jag nog att man skulle kunna ha som krav. Det kan finnas en aversion mot att vaccinera sig, att man vill klara sig själv, men sanningen är att om man blir smittad är man själv en risk för alla andra. Därför är det ganska egoistiskt att inte vaccinera sig, säger Christer Printz.

Mässling är extremt smittsamt och det har skördat och skördar fortfarande många liv globalt.

— Om vi inte haft vaccin skulle en på tusen som drabbas av mässling dö, säger Christer Printz.

Om man har symptom på mässling uppmanar sjukhusen att man inte åker till akuten eller en vårdcentral utan ringer 1177. Där kan man få instruktioner för hur vårdkontakten på bästa sätt kan ske utan att man riskerar att smitta andra. Det kan till exempel ske genom att man på en speciell tid slussas in via en speciell ingång till ett sjukhus.

Skyltar har satts upp vid Skaraborgs sjukhus entréer för att sprida detta budskap.