Det var under våren som regeringen gav MSB i uppdrag att stärka beredskapen hos alla som bor i Sverige. Bakgrunden är att den säkerhetspolitiska situationen i omvärlden anses ha försämrats.

Risken för extremt väder, IT-attacker, och terrordåd bedöms ha ökat vilket kan få följden att samhällsservicen slutar att fungera.

– Vi har alla ett ansvar för vårt lands säkerhet och beredskap och då är det viktigt att vi alla också har kunskap om hur vi kan förbereda oss om något allvarligt inträffar, säger Dan Eliasson, generaldirektör MSB, på myndighetens hemsida.

En broschyr, "Om krisen eller kriget kommer", ska skickas ut till 4,8 miljoner hushåll i landet under Krisberedskapsveckan, 28 maj – 3 juni. Informationen handlar huvudsakligen om hur man klarar sig utan vatten, mat, värme och kommunikation när samhällets service inte fungerar.

Det rekommenderas att ha mat hemma som är hållbar, kan tillagas snabbt och som kräver lite vatten. Ha för övrigt rikligt med vatten i beredskap. Räkna med minst tre liter vatten per vuxen och dygn.

Tipset är vidare att ha varma kläder undanstoppade liksom liggunderlag, sovsäckar, stearinljus tändstickor samt alternativ värmekälla som exempelvis gasolvärmare. Spritkök, ficklampa och batterier är också nödvändigt att ha tillgängligt.

Annan tips för hemberedskapen är radio, powerbank, kontanter, handsprit, försäkringsbrev, bankuppgifter samt drivmedel i tanken.

Annons

Det saknas tillräckligt med skyddsrum i Sverige. Bara nio svenska kommuner kan erbjuda skydd till hela sin befolkning i händelse av krig.
Foto: Johanna Pettersson

En annan viktig beredskap i händelse av krig är tillgången till skyddsrum. En granskning som tidningen Hem &Hyra har gjort visar att det finns påtagliga brister i den beredskapen.

Bara ett tiotal svenska kommuner har tillgång till skyddsrum för att kunna rymma samtliga kommunmedborgare. Omkring 20 svenska kommuner saknar helt skyddsrum. Orsaken till bristen är bland annat att det inte har byggts några nya skyddsrum i Sverige sedan 1993. Då ansågs det inte att det rådande världsläge motiverade att nya skyddsrum behöver byggas.

Sammanlagt kan skyddsrummen i Sverige inrymma totalt 6,9 miljoner människor av den totala befolkningen på 10 miljoner människor. Beräkningen är att ett skyddsrum erbjuder plats för mellan 70-90 människor. Minst tillgång till skyddsrum finns i regel i mindre kommuner med färre än 15 000 invånare.

I Skaraborg län är beredskapen bäst i Mariestad som är en av de få kommuner som har tillgång till skyddsrum för samtliga invånare. Även Skövde är nära att nå upp till mnålet.

Den sämsta tillgången finns i Grästorp som är en av de kommuner som helt saknar skyddsrum. Ont om skyddsrum är det även i Vara, Götene, Essunga, Gullspång och Hjo.

Fakta: Så många skyddsrum finns i Skaraborg

Kommun: Skövde

Antal skyddsrum och platser: 486/53 246

Platser per invånare: 0,97

..

Fakta: Så många skyddsrum finns i Skaraborg

Kommun: Skövde

Antal skyddsrum och platser: 486/53 246

Platser per invånare: 0,97

Kommun: Skara

Antal skyddsrum och platser: 150/14 441

Platser per invånare: 0,77

Kommun: Götene

Antal skyddsrum och platser: 6/396

Platser per invånare: 0,03

Kommun: Vara

Antal skyddsrum och platser: 3/196

Platser per invånare: 0,01

Kommun: Falköping

Antal skyddsrum och platser: 275/22 110

Platser per invånare: 0,67

Kommun: Tidaholm

Antal skyddsrum och platser: 84/8 398

Platser per invånare: 0,65

Kommun: Lidköping

Antal skyddsrum och platser: 264/27 596

Platser per invånare: 0,70

Kommun: Grästorp

Antal skyddsrum och platser: 0/0

Platser per invånare: 0,00

Kommun: Essunga

Antal skyddsrum och platser: 4/250

Platser per invånare: 0,04

Kommun: Mariestad

Antal skyddsrum och platser: 218/24 273

Platser per invånare: 1,00

Kommun: Töreboda

Antal skyddsrum och platser: 59/5 449

Platser per invånare: 0,58

Kommun: Gullspång

Antal skyddsrum och platser: 4/293

Platser per invånare: 0,06

Kommun: Karlsborg

Antal skyddsrum och platser: 56/4 348

Platser per invånare: 0,63

Kommun: Tibro

Antal skyddsrum och platser: 69/7 658

Platser per invånare: 0,69

Kommun: Hjo

Antal skyddsrum och platser: 10/539

Platser per invånare: 0,06

Källa: Hem & Hyra och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).