”Min första arbetsdag, som jag längtat efter, slutade i fullständigt kaos. Tårar rann från mina kinder när jag lämnade mitt arbete idag, alltså efter mitt första arbetspass. Våren har varit tuff, men idag kom beskedet att hösten kommer att bli ännu värre.”

Så börjar en insändare från en lärare på en skola i Skara som publicerades i SKLT den 15 augusti. Den beskriver vidare hur man går underbemannade på skola och fritids och hur det påverkar elever och lärare. Insändaren undrade också om tillbudsrapporterna som skrivs når fram:

”Jag ställer mig frågan om alla våra tillbudsrapporter kommer fram till er? Om alla vapen vi beslagtagit så som knivar, skruvmejslar, kaststjärnor? Vi är många som riskerar våra liv i dessa situationer.”

Svar kom samma dag från Håkan Ehn (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

– Generellt så är det så att vid varje budget så har barn- och utbildningsnämnden fått mer pengar, men man upplever att det räcker inte. Vad det gäller lärartäthet och personaltäthet så har det blivit bättre. Jag tittade på siffror från 2014 och framåt, och personaltätheten har ökat i skolan, sa han.

Annons

När det kom till tillbudsrapporterna så medgav Suzanne Johansson (C), andre viceordförande i Barn- och utbildningsnämnden, att de inte alltid följer upp dem tillräckligt väl.

– Det arbetet tror jag vi kan följa upp och fördjupa oss i lite. Jag kan ta med mig detta, sa hon.

Läraren som skrivit den första insändaren kom sedan – den 16:e augusti – med ytterligare ett inlägg i debatten under rubriken ”Hur kan du säga att det inte gjorts några besparingar?”.

Åsikterna om läget i skolorna går, med andra ord, isär. Vi ringde därför till rektorerna på Skaras låg- och mellanstadieskolor för att höra hur de ser på situationen i deras skolor i början av det nya läsåret.

Ardalaskolan.

Ardalaskolan

Hur beskriver du personalsituationen på sin skola?

– Den är under kontroll och bra. Efter förutsättningarna så har vi löst allt som har behövts. Vi fick en vakans sent på sommaren och den har vi fått lösa med en obehörig lärare men det är också den enda obehöriga läraren som vi har. Så det ser bra ut, säger Joakim Smedberg som är rektor på Ardalaskolan.

Har besparingar skett?

– Det korta svaret är att det sker och att det sker hela tiden. Det är vi medvetna om. Vi har hela tiden en dialog med förvaltningen och med politiken och är medvetna om situationen som finns. Vi har alltid en önskelista och en del saker får man igenom och en del saker får man vänta med. Så är det.

Saknas personal?

– I nuläget saknar vi ingen personal.

Hur har lösningarna sett ut för att få ihop det?

– Det är ett pussel, men det ingår ju i jobbet. Inför varje terminsstart så blir det mycket personalfrågor. Skolan har mycket personal och då blir det också mycket frågor kring det.

Hur hanteras tillbudsrapporter?

– Vi har en rutin som vi sätter inför varje nytt läsår. När tillbud sker så har vi rutiner så att all personal vet vad de ska göra. Tillbud kan ju vara till exempel att någon har med sig farliga föremål eller så kan det vara en olycka. Det görs en notering, jag får det till mig och sedan görs en bedömning. Är det till exempel en kränkning så går det direkt vidare till förvaltningen. Om det är en mindre olycka så diarieförs den och går också vidare, men det blir ingen extra behandling efteråt. Så allt vi får till oss skickar vi vidare och jag trycker att det fungerar som det ska.

Hur ser personalsituationen på fritids ut?

– Det är brist på både förskolelärare och fritidspedagoger. Vi har fem heltidsanställda fritidspersonal och två av dem är utbildade fritidspedagoger. Det får vi ändå säga är bra. Vi är inte helt nöjda förstås, men så är verkligheten.

Gällkvistskolan
Foto: Janne Andersson

Gällkvistskolan

Hur beskriver du personalsituationen på din skola?

– Jag tycker att läget är lugnt. Jag har klarat mig bra de här senaste åren jämfört med hur det ser ut på många andra skolor i Sverige. Sedan är det svårt när man söker ny personal, det är inte många som söker. Men mina elever behöver bara träffa behöriga lärare, säger Marie Tell som är rektor på Gällkvistskolan.

Har besparingar skett?

– Besparingar har inte skett på det viset. Sedan har vi den ekonomi som vi har. Så är det i kommunen i stort, men det har inte skett specifika besparingar här.

Saknas personal?

– Jag har tjänster ute, men vi löser det så länge med behöriga lärare. Så mina elever möter inte någon outbildad personal.

Hur har lösningarna sett ut för att få ihop det?

– Man pusslar ihop det och man får flytta runt lite. Man får vara flexibel och det är ett pussel att få ihop varje vecka. Så är det.

Hur hanteras tillbudsrapporter?

– Vi har en rutin på skolan där vi lämnar in tillbudsrapporter när något har skett och sedan skickar jag som rektor in det till huvudmannen. Sedan utreder vi det och ringer de berörda föräldrarna. Har någon till exempel slagit någon så ringer vi berörda föräldrar och vi anmäler även till Arbetsmiljöverket om det är lärare involverade.

Hur ser personalsituationen på fritids ut?

– Det är svårt att rekrytera fritidspedagoger, men jag känner att vi har ett bra läge där också. Vi fick en nyutbildad fritidspedagog förra sommaren och jag känner att det fungerar bra på fritids.

Mariebergsskolan.
Foto: Janne Andersson

Mariebergsskolan

Hur beskriver du personalsituationen på din skola?

– Vi känner att vi är mycket nöjda med den personal vi har, skriver rektorerna David Lantz och Pernilla Bergman i ett mail.

Har besparingar skett?

– Den frågan hänvisar vi uppåt till förvaltningen eller politiker som ansvarar för resursfördelning mellan enheterna.

Saknas personal?

– Nej. Vi hade tre vakanta tjänster inför detta läsår och alla är tillsatta med legitimerad personal.

Hur har lösningarna sett ut för att få ihop det?

– Se förra frågan.

Hur hanteras tillbudsrapporter?

– Enligt rutin och skollag. All personal anmäler till rektor. Rektor anmäler till huvudman. En bedömning görs sedan om det är kränkande behandling eller diskriminering. För att en bedömning skall kunna göras krävs en utredning. Tillbuden följs upp innan de avslutas.

Hur ser personalsituationen på fritids ut?

– Se första fråga, då fritidsverksamheten är en del av skolans verksamhet. Ett sista tillägg är att vi båda känner glädje att gå till våra jobb.

Källeskolan.
Foto: Janne Andersson

Källeskolan

Hur beskriver du personalsituationen på din skola?

– Vi har lyckats få in fler behöriga lärare nu än tidigare, så det är en klar förbättring sett till förra året. Alla klasslärare som undervisar från förskolan upp till årskurs sex är legitimerade. Det har blivit en positiv förändring det här året och det är bra för alla – elever, lärare och vårdnadshavare – eftersom kvaliteten på undervisningen då höjs, säger Carl Liwell som är rektor på Källeskolan.

Har besparingar skett?

– Det förekommer besparingar i delar av kommunen. Så den frågan hänvisar jag till förvaltningschefen.

Saknas personal?

– Vi saknar för tillfället en undervisande lärare i träslöjd. Vi har en annons ute på Arbetsförmedlingen, så är man intresserad så är det bara att söka den tjänsten.

Hur har lösningarna sett ut för att få ihop det?

– Det är alltid trixande och fixande inför varje terminsstart. Men har man personal på plats så underlättar det förstås. Och så har det varit i år.

Hur hanteras tillbudsrapporter?

– Vi följer de riktlinjer som vi har fått från utbildningsförvaltningen och rapporterar vederbörligen de tillbud som ska rapporteras. Vi följer de rutiner som finns så det är inga konstigheter.

Hur ser personalsituationen på fritids ut?

– Det är en generell brist i hela landet på utbildade fritidspedagoger. Så det är ett problem. Sedan har vi väldigt duktig personal som är kompetent och väldigt mån om att vi ska ha en bra verksamhet. Men det är ett problem i hela Sverige att få in utbildade fritidspedagoger.

Valleskolan.

Valleskolan

Hur beskriver du personalsituationen på din skola?

– Vi har ungefär samma personal som vi hade förra året, det är inte så stora förändringar. Vi har utbildad personal i alla klasser och vi har resurslärare som också är utbildade. Jag är jättenöjd över att vi har den bemanningen som vi har och vi har nu också fått en specialpedagog som vi inte har haft tidigare och som är en stor fördel. Jag tycker att det ska bli ett spännande läsår, säger Helene Johansson som är rektor på Valleskolan.

Har besparingar skett?

– Vi har ju en budget att förhålla oss till och har generella besparingar på samma sätt som alla förvaltningar har. Men på vår enhet har det inte gjorts besparingar. Sedan har vi färre elever nu vilket påverkar tilldelningen men det är ju då också färre elever att ta hand om.

Saknas personal?

– Jag är jättenöjd med var vi har fått in men sedan saknar vi en behörig slöjdlärare. Men vi har en obehörig lärare som har jobbat i flera år så jag tycker ändå att vi löser det på ett bra sätt.

Hur har lösningarna sett ut för att få ihop det?

– Det är ett väldigt pussel innan allting faller på plats. Sedan är det olika från år till år. Om många slutar ett år blir det väldigt oroligt och då kan det vara svårt att lösa det. Men vi har inte haft de problemen nu inför hösten. Och jag känner arbetsglädje. Det känns jättespännande nu när vi har satsat extra på elevhälsa och att vi har förstärkt på vår ledningssida.

Hur hanteras tillbudsrapporter?

– Vi rapporterar in dem och gör en utredning. Efter det tas eventuella åtgärder och så följer vi också upp det efteråt.

Hur ser personalsituationen på fritids ut?

– Vi har samma bemanning som vi hade förra läsåret på fritids. Vi har tre personer som har jobbat där länge och det finns legitimerade fritidspedagoger bland dem. Så vi har inte behövt annonsera efter fritidspedagoger, men jag vet ju om att det är brist på dem.

Varnhemsskolan.

Varnhemsskolan

Hur beskriver du personalsituationen på din skola?

– Vi har bara behöriga lärare och full täckning. Vi har haft två som har sagt upp sig under sommaren, en på skolan och en på fritids, men det är löst nu. Sedan kan det vara ämnen där det saknas behörig lärare upp till en viss ålder. Men på det stora hela har vi ett bra läge och jag är jättenöjd med min personal, säger Maria Nyman som är rektor på Varnhemsskolan.

Har besparingar skett?

– Det kan man säga eftersom Varnhemsskolan på grund av den socioekonomiska tilldelningen har fått mindre medel. Det är en tjänst på fritids som har försvunnit på grund av det och det innebär ju också mindre resurs i skolan. Vi har också personal som studerar och som därför har gått ner i tid. Hade det inte varit så hade vi kanske fått säga upp fler.

Saknas personal?

– Nej.

Hur har lösningarna sett ut för att få ihop det?

– Det är olika från år till år. Något som kan vara svårt är att budgeten sträcker sig över hela året medan skolan sträcker sig över ett läsår. Därför kan det ske förändringar i januari som kan tyckas vara konstiga men då är det ofta på grund av budgetmässiga förutsättningar. I år tycker jag att det har gått lättare än förra året eftersom många i personalen har varit kvar och jag har vetat förutsättningarna tidigare. Att personalen är kvar betyder också att de kan sina elever och klasser och vi vet mer innan hur vi ska fördela resurserna. Så det har varit goda förutsättningar inför läsåret.

Hur hanteras tillbudsrapporter?

– Vi följer de rutiner som vi har. Personalen fyller i en rapport i samband med till exempel kränkning. Sedan utreder vi det tillsammans och skickar skyndsamt vidare till huvudmannen. Om det bedöms som kränkning jobbar vi sedan vidare med vårt trygghetsteam som består av en lärare, en från fritids, kurator, skolsköterska och rektor. Vi kan prata med alla inblandade barn och berörda föräldrar och kanske behövs det också tas in andra insatser. Vi hjälps åt för elevernas skull.

Hur ser personalsituationen på fritids ut?

– Det ser också bra ut. Vi har fem ordinarie tjänster och har även en elevassistent som också jobbar på fritids en viss tid. Det är ett stabilt och bra läge och vi har en stabil och trygg personal som har jobbat länge.