Flera av de 73 punkterna i uppgörelsen mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna rör sjukvården. Däribland att köer ska kortas genom en uppdaterad kömiljard, något som infördes under det tidigare Alliansstyret i Sverige.

– Vi har sett att köerna ökat sedan kömiljarden togs bort. Det är positivt att man ska införa detta, säger regionrådet Linn Brandström (M) och nämner att detta också ingick i den M-KD-budget som i höstas antogs istället för övergångsregeringens budget.

– Överenskommelsen är ju en kompromiss, vi har drivit en annan politik med professionsmiljard, men rätt utformad kan en ny kömiljard ha sina fördelar, säger Alex Bergström (S), regionråd från Falköping.

En primärvårdsreform ska också införas enligt överenskommelsen, där rätten till en fast läkarkontakt säkras och det ska bli attraktivt för läkare att arbete på vårdcentraler.

– Patienter med behov av vård vill inte springa till sju, åtta olika personer utan ha en fast kontakt. Vi är positiva till fasta vårdkontakter, men i vårt handlingsprogram hade vi inte betoning på läkare, för det är inte alltid patienten behöver ha kontakt med läkare, utan det kan även vara till exempel sjuksköterska, säger Alex Bergström.

– Rätten till fast läkarkontakt är bra, men det måste åtföljas av satsningar på primärvården och fler allmänläkare. Det är något vi har gjort i regionen, säger Linn Brandström.

Annons

I M-KD-budgeten ingår en satsning om 1,5 miljarder 2019 på primärvården med förutom fast läkarkontakt även förslag till listningstak, att en läkare inte ska behöva ta hand om hur många patienter som helst.

–Att ha ett listningstak är en del av arbetsmiljön för läkare och ska ge dem möjlighet att hinna med sina patienter, men återigen är det viktigt att vi har tillräckligt många läkare om vi ska ha ett listningstak, säger Linn Brandström.

Hon konstaterar också att många utredningar ska tillsättas enligt överenskommelsen, även på sjukvårdsområdet.

– Mycket av det som ska utredas är saker vi redan gör i Västra Götalandsregionen, till exempel möjligheter att läsa vidare till specialistsjuksköterska med bibehållen lön, säger hon.

Hon ser också positivt på att psykiatrin och elevhälsan ska stärkas, enligt överenskommelsen.

Under valrörelsen framhöll Socialdemokrater i regionen betydelsen för vården av att få en S-ledd regering och Alex Bergström ser ljust på den nya regeringen som tillträder med stöd av fyrpartiöverenskommelsen.

– Utifrån sjukvårdsfrågor, och även kollektivtrafiken, är det väldigt positivt, både utifrån statsbidrag kommunerna och regionerna får och för att vi kan fortsätta att driva en politik för landsbygden och mindre kommuner, säger han.

Alex Bergström tycker även att det är bra att Sverigedemokraterna stängs ute från att få inflytande.

– Annars hade vi kunnat få en helt annat inriktning, säger han.

Linn Brandström hade naturligtvis helst sett en regering ledd av Ulf Kristersson (M), i första hand en Alliansregering och i andra hand en M-KD-regering. Hon oroas inte av att en sådan regering skulle vara beroende av aktivt stöd av Sverigedemokraterna, vilket är skälet Centerpartiet och Liberalerna angett för att inte stödja Kristersson.

– Vem som röstar på ett förslag tycker jag är mindre intressant än själva förslaget i sig, så länge som det blir borgerlig politik och det hade det blivit med en allians- eller M-KD-regering, säger hon.

Läs mer: Överenskommelsen i sin helhet