Det är Tyréns som är ett konsultföretag inom samhällsbyggnad som har fått i uppdrag av Västfastigheter att tillsammans med Naturbruksförvaltningen göra en förstudie om hur Axevalla utbildningsanläggning kan utgöra ett kompetenscentrum för hästnäringen i Västra Götalandsregionen.

– Vi har tittat på hur man kan samla de mest avancerade hästutbildningarna i en och samma anläggning som också har respekt för miljön. Skolan ska utgöra föredöme inom pedagogik, miljö, säkerhet och effektiva lösningar för hästhållning, säger Zlatan Bosnic som är arkitekt på Tyréns.

Västra Götalandsregionens mål med Axevalla hästcentrum är att ge förutsättningar för en toppmodern utbildning, inom såväl gymnasiet som vuxenutbildningen, som också ska användas för forskning och utveckling av gröna näringar.

Tyréns har jobbat med att utreda hur en utvecklad anläggning med nya byggnader och omgivande markytor kan integreras med travbanans befintliga anläggning och nå synergieffekter. Förslaget omfattar husutformning, husfunktion, husplacering och gestaltning.

– I konceptet ingår också två visioner; en klimatvision där alla fastigheter huvudsakligen ska byggas i förnybart och återvinningsbart material samt en social vision som handlar om att skapa trygga och inbjudande miljöer, säger Zlatan Bosnic.

Om planen på det nya hästcentrumet genomförs är tanken att utbyggnad ska ske i tre etapper med en total yta på 12 000 kvadratmeter. Axevalla hästcentrum förväntas enligt visionen att stå klar 2024.

Annons