Det kan bli en lång dag för de nya studenterna, studentfirandet inleds på morgonen med studentfotografering. För vissa kanske dagen inleds ännu tidigare med champagnefrukost tillsammans med klassen.

Fakta: Tider att ha koll på

Studentfirande onsdag 14 juni:

06.45 Studentfotograferingen startar (tider finns i receptio..

Fakta: Tider att ha koll på

Studentfirande onsdag 14 juni:

06.45 Studentfotograferingen startar (tider finns i receptionen)

09.00 Avslutning i Domkyrkan

10.00 Studentfotografering fortsätter (tider finns i receptionen)

10.30 Samling med mentorer

11.15 Mösspåtagning i aulan

11.45 Lärarnas lyckönskningar

12.00 ES-musik (Mop) spelar

12.30 Utspring på skolgården

13.15 Avmarsch mot Botan

13.30 Lekar i Botan

14.30 Avmarsch mot Krabbelund

14.45 Kortege genom Skaras gator och torg samt hemtransport

16.00 Firande i egen regi

Studentbal lördag 17 juni:

17.30 Studenterna samlas i Botan

18.00 MV sjunger

18.30 Studenterna tågar efter MV till Rosers hotell och event

19.30 Studentbal

Studentutspringet är tillfället då området utanför Katedralskolan fylls med anhöriga och vänner som vill fira sina studenter. Det hålls 12.30.

Annons

Studentkortegen är en studenttradition som är gemensam för hela landet, men Katedralskolan har även några unika traditioner som Musikens vänner håller i.

Efter utspringet blir det avmarsch mot Botan. MV tågar först, därefter alla studenter klassvis. Alla sjunger med i studentsången.

Väl framme i Botan blir det ridning. MV-killarna står i en stor ring och studenterna går in i ringe, MV springer därefter parvis och bär studenterna på sina axlar.

Sedan tar simningen vid. MV ställer upp sig två och två. Studenten "kastas" framåt genom leden. Det är en gammal tradition att gamla Skaradjäknar hugger in och gör leden längre. Ju längre led desto roligare för studenten. Därefter är det ringlekar, där alla studenter bildar ringar och springer några varv runt Botan.

Lördag 17 juni är det sedan studentbal på Rosers hotell och event. Då samlas studenterna i Botan för mingel och för att höra MV sjunga. Därefter tågar studenterna efter MV till hotellet till sin studentbal.