De senaste åren har flera nya förskoleavdelningar öppnat och behovet av förskoleplatser är fortsatt stor i Skara kommun. För att skapa permanenta lösningar vill nu den politiska ledningen investera i sex nya avdelningar i investeringsbudgeten för 2019.

– Vi är överens om att satsa 45 miljoner kronor för att skapa en bättre långsiktighet och bättre miljöer för våra yngsta barn och våra medarbetare, säger Fredrik Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Den politiska ledningen vill att satsningen sker i området mellan Myrstacken och Mariebergsskolan. Där finns idag flera avdelningar, varav några med tillfälliga bygglov.

– Kommunstyrelsen kommer vid nästa möte att besluta om ett planuppdrag till stadsarkitekten. Syftet är att ta fram en ny detaljplan för området kring Skaravallen, för att göra det möjligt att bygga ut både skolan och fler förskolor, säger Fredrik Nordström.

En ny detaljplan och den föreslagna investeringen innebär att Skara kommun kommer att säkerställa planeringen av fler förskoleavdelningar i området både på kort och lång sikt. Dessutom kommer de tillfälliga lösningarna att kunna omvandlas till permanenta, menar politikerna.

– Vi vill se både fasta avdelningar, nya avdelningar och mindre barngrupper. Det är en investering för barnen och vår framtid, säger Håkan Ehn (S), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Annons

Skara kommuns budget för 2019 beslutas i kommunfullmäktige den 11 juni.