Kristiansson vill i samband med kvällens sammanträde ha svar på hur det kommer att bli med personaltätheten i Skaras skolor och förskolor nästa år. Hon skriver:

"Sedan valet 2018 har den politiska ledningen flertalet gånger påpekat att ingen personal inom barn och utbildningsförvaltningen ska behöva sluta. Bland annat har kommunalrådet uttryckt sig att "vi kommer inte fatta några beslut om neddragningar som ger oacceptabla konsekvenser".

Trots dessa lovord har barn och utbildningsnämnden vid flertalet tillfällen fått information om att personal har fått lämna Skara kommun redan under 2019, något som enligt oss Socialdemokrater anses vara oacceptabla konsekvenser.

I juni fattade kommunfullmäktige beslut om budget 2020 och just nu pågår ett stort arbete ute i förvaltningarna för att se över hur man kan få en budget i balans 2020. Barn och utbildningsförvaltningen befinner sig i ett tufft ekonomiskt läge och besparingar väntas ske inför 2020.

Därför är min fråga till barn och utbildningsnämndens ordförande följande: Kommer personaltätheten att minska i Skara kommuns förskolor och grundskolor under 2020?"