Det var bygdens pensionärer som med över 1000 timmars volontär arbete hjälpte till och rädda bensinstationen till bygden.

Björn Blomqvist och Lennart Lundgren berättade på ett intressant och medryckande sätt hur man fick till anläggningen med både bensinstation, verkstad, däckhotell med verkstad. Det trevliga Retrocafét tilldrog sig många igenkännande nickar och inte minst när Elvis spelades på en mycket vacker Jukebox. Att platsen efter cirka ett års arbete kommer att bli en samlingspunkt för ortens folk var nog de flesta rotarianer överens om efter ett mycket intressant studiebesök.