– Vi är så hedrade! Verkligen jättekul, kommenterar Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling utnämningen i ett pressmeddelande från Högskolan i Skövde.

Duon utses till hedersdoktorer för sitt arbete att med hjälp av informationsteknik göra komplex statistik om världens hälsomässiga, sociala, ekonomiska och miljömässiga utveckling lättillgänglig och begriplig för en bred allmänhet. Detta som ett bidrag till en hållbar global utveckling.

Anna Rosling Rönnlund och Ola Rosling grundade stiftelsen Gapminder 2005 tillsammans med Hans Rosling, som avled 2017. Idag leder de stiftelsen som har som syfte att bekämpa okunskap och missförstånd om global utveckling.

Redan innan 2005 hade Ola och Anna börjat hjälpa Hans med datorbaserade visualiseringar.

De ville göra hans siffertunga och något torra statistik mer spännande och enklare att förstå och utvecklade då ”bubbelverktyget” Trendalyzer tillsammans.

Ola stod för programmeringen och Anna för den konstnärliga utformningen.

Verktyget såldes sedermera till Google och de flyttade båda till Kalifornien för att under några år vidareutveckla verktyget. Där började också tanken om att kunna förklara statistiken, på ett annat sätt utöver Hans föreläsningar och dataprogrammet, att gro. Idén till boken Factfulness var född. För Hans stannade projektet vid en ofärdig vision innan cancern i bukspottskörteln blev för svår.

Annons

– Vi har arbetat med boken, på heltid, i två år. Första året tillsammans med Hans, andra året utan. Det har väldigt spännande att se boken växa fram, säger Anna Rosling Rönnlund och fortsätter:

– Den har mottagits otroligt väl. Vi hade inte vågat hoppas att den skulle bli så uppskattad. Den är redan klar för att översättas till 33 språk, vilket säger en del.

Folkbildning från neutral part behövs i vår tid precis som den behövts tidigare och kommer att behövas i framtiden. Så det är väldigt roligt att den fått sådant genomslag.

– I en tid när alternativa fakta sprids är det viktigt att bekämpa okunskap med objektiva fakta. Om fakta förmedlas så att vi alla kan förstå världens tillstånd bättre finns också förutsättningar för att kunna fatta kloka beslut om utveckling.

Microsoft- grundaren Bill Gates har kallat Factfulness en av de viktigaste böckerna i vår samtid. Enligt SVT ska Gates skänka varsitt exemplar av boken till alla amerikanska studenter som i år tar examen.

Det arbete som Ola och Anna lagt ner för att skapa stiftelsen Gapminder och programvaran som visualiserar komplex statistik gör, tillsammans med deras författargärning, att de passar utmärkt som hedersdoktorer i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Deras arbete täcker in områdena informationsteknologi, hälsa och hållbar utveckling, vilket är i linje med det gemensamma temat för Högskolans verksamhet, säger Anne Persson, professor i datavetenskap och dekan.

Den 5 oktober kommer Ola Rosling och Anna Rosling Rönnlund till Skövde för att promoveras och föreläsa under Högskolan i Skövdes akademiska högtid.

IT