Ceremonin kommer att inledas med att Skara kommuns kommundirektör Gustaf Olsson klipper bandet och håller ett återinvigningstal. Efter detta kommer Kent Friman gå en bit på stigen och stanna till och berätta om utvalda platser.

Rosenstigen tillkom år 2000 som en cirka två kilometer lång vandringsslinga runt Varnhem. Initiativet togs av dåvarande kyrkoherden i Varnhem Helena Axelsson Eriksson. Stigen fick namnet Rosenstigen och fungerade som vandring-och meditationsled. Ebon Lundgren, som då arbetade som guide i Klosterkyrkan, ritade en vit "Varnhemros" som användes för att märka ut leden.

Nu har Rosenstigen fått 25 nya skyltar. Texterna till skyltarna har tagits fram och layoutats av Hembygdsföreningen Skarke-Varnhem. Kostnaden för tryckning av skyltarna och för skylthållare har tagits av Västergötlands museum medan Skara Pastorat har bekostat framtagning av ledmarkeringsmärkena med Varnhemsrosen. Skara kommun har sedan sett till att märka ut leden och även satt ut informationsskyltarna.

Återinvigningen äger rum onsdag eftermiddag den 20 juni, vid Rosenstigen start, som nu ligger vid Ryttaregården mitt för Klosterkyrkans entré.