Brunsbo äng är just en äng. Det innebär att det är en slåttermark, en mark där man bärgat vinterfoder till sina kreatur genom historien. Riktigt så är det inte dag, men marken slås en gång om året.

– Vi går med lie först och slår runt stenarna. Sedan tar vi hjälp av traktorn och en slåtterbalk med dubbelfingrar där det är möjligt, säger Olof Blomberg, ordförande i Naturvårdstjänst i Skaraborg som slår ängen på uppdrag av stiftet som äger marken.

Det är tillåtet att slå 40 procent med hjälp av traktor med skärande verktyg för att det ska få kallas för lieslåtter, vilket det ska vara i naturreservat.

Därefter tar de fram räfsorna och går över de dryga 13 hektaren för att samla upp allt gräs. Det körs sedan till deponi.

Annons

– Det släpps ut djur efter slåttern som får efterbeta, säger Olle Bredelius som för dagen räfsar gräs tillsammans med Rolf Svensson.

Ängen får slås efter den 14 juli då blommorna som växer där har fröat av sig så floran bevaras.

Vinterfoder

Men det har inte alltid varit slåtter på området. För 1000 år sedan av Brunsbo äng en by. Nu när det är nyslaget går det att ana fägatan som slingrar sig genom reservatet från entrén, några rester av odlingsrösen och hus samt två större gravhögar. De är från brons- eller järnåldern. De är inte utgrävda så de går inte att daterar mer exakt utan undersökning.

På 1400-talet flyttades byn från platsen. Skarabiskopen om bodde i biskopsborgen Brunsbo ett stenkast bort behövde mark att ta foder på till sina djur. Slåttern pågick under många hundra år. Enligt informationsskylten upphörde den på 1920-talet. Den har åter tagits men med anledning av att marken inte ska växa igen.

Slåttern utgick förr från Kungen. Det är en påle utsågad ur en ek på rot som står längst in i reservatet. Alla samlades där och påbörjade arbetet.

Insekter

Idag är naturreservatet ett fint område för en utflykt med fikakorgen. Tidigare på våren och försommaren finns det bland annat midsommarblomster och liljekonvalj att se och för den som är intresserad av lavar och insekter finns det mycket spännande att upptäcka i de gamla ekarna under sommaren. Trädarten är en av mest betydelsefulla för att bevara den biologiska mångfalden.